4WE10J5X/EG24N9K4/M力士乐电磁阀

2019年04月15日

4WE10J5X/EG24N9K4/M力士乐电磁阀是上海韦米机电设备有限公司重点优势销售产品之一,德国REXROTH全新原装进口,质量保证,现货特价销售;销售热线:021-61116913;联系人:雷青;在线QQ:2896079243;移动热线:13296124913;进口品牌备件上海优质供应商,本公司主营品牌:博世力士乐(BOSCH-REXROTH)及安沃驰AVENTICS、迪普马DUPLOMATIC、爱尔泰克AIRTEC、本特利Bently、贝加莱B&R、世格ASCO、阿托斯ATOS、派克。威格士。常规产品现货供应。欢迎新老客户来电咨询采购!

 

伺服阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,在伺服系统中传递信号和校正特性时多用电气元件。因此,现代高性能的伺服系统也都采用电液方式,伺服阀就是这种系统的必需元件。
伺服阀结构比较复杂,造价高,对油的质量和清洁度要求高。新型的伺服阀正试图克服这些缺点,例如利用电致伸缩元件的伺服阀,使结构大为简化。另一个方向是研制特殊的工作油(如电气粘性油)。这种工作油能在电磁的作用下改变粘性系数。利用这一性质就可通过电信号直接控制油流。
 

 
可靠性:
1、工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。
2、工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。
3、工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。
4、动作可靠性
严格地来说此项试验尚未正式列入中国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等 ,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。

4WE10J5X/EG24N9K4/M力士乐电磁阀

R901278744 4WE10J5X/EG24N9K4/M
R901316037 4WE10J5X/EG24N9K4/M=KM
R901317864 4WE10J5X/EG24N9K4/M=TE
R901325488 4WE10J5X/EG24N9K4/MH
R901376769 4WE10J5X/EG24N9K4/T06M
R901278790 4WE10J5X/EG24N9K4/V
R901339849 4WE10J5X/EG24N9K4K/M
R901349475 4WE10J5X/EG24N9K72L/M
R901349723 4WE10J5X/EG24N9K72L/M=AN
R901365893 4WE10J5X/EG24N9K72L/MH
R901422771 4WE10J5X/EG26N9K4K/M
R901410192 4WE10J5X/EG48N6K4/M
R901409685 4WE10J5X/EG48N9K4/M
R901416243 4WE10J5X/EG48N9K4/V
R901374631 4WE10J5X/EG96N9DK6L/MH
R901368652 4WE10J5X/EG96N9DL/B04M
R901388003 4WE10J5X/EG96N9DL/M
R901374357 4WE10J5X/EG96N9K4/B08V
R901324445 4WE10J5X/EG96N9K4/M
R901420219 4WE10J5X/EG96N9K4/MSO924
R901398482 4WE10J5X/EG96N9K4/MH
R901324441 4WE10J5X/EG96N9K4/V
R901420226 4WE10J5X/EG96N9K4/VSO924
R901344269 4WE10J5X/EW110RN9DAL/V
R901397326 4WE10J5X/EW110RN9DK25L/V
R901381412 4WE10J5X/EW110RN9DL/M
R901420345 4WE10J5X/EW110RN9DL/MSO924
R901369382 4WE10J5X/EW110RN9DL/V
R901366412 4WE10J5X/EW120RN9DK6L/M
R901379053 4WE10J5X/EW120RN9DK6L/MH
R901428933 4WE10J5X/EW120RN9DL/MSO924
R901372907 4WE10J5X/EW230RN9DAL/V
R901396945 4WE10J5X/EW230RN9DK6L/M
R901420433 4WE10J5X/EW230RN9DK6L/MSO924
R901410193 4WE10J5X/EW230RN9DL/M
R901399758 4WE10J73-5X/EG110N9K4/M
R901335578 4WE10J73-5X/EG12N9K4/A12M
R901349633 4WE10J73-5X/EG205N9K4/A12M
R901420038 4WE10J73-5X/EG205N9K4/A12MSO924
R901157310 4WE10J73-5X/EG205N9K4/A12V
R901425227 4WE10J73-5X/EG205N9K4/A12VSO924
R901361291 4WE10J73-5X/EG24N9K4/A12B08M
R901350364 4WE10J73-5X/EG24N9K4/A12B10M
R901347133 4WE10J73-5X/EG24N9K4/A12B12M
R901341855 4WE10J73-5X/EG24N9K4/A12M
R901341765 4WE10J73-5X/EG24N9K4/A12M=KM
R901347953 4WE10J73-5X/EG24N9K4/A12V
R901443832 4WE10J73-5X/EG24N9K4/B30M
R901349483 4WE10J73-5X/EG24N9K72L/A12M
R901349574 4WE10J73-5X/EG24N9K72L/A12M=AN
R901417090 4WE10J73-5X/EG24N9K72L/A12V=AN
R901343317 4WE10J73-5X/EG24N9K72L/V
R901350348 4WE10J73-5X/EG96N9K4/A12M
R901420350 4WE10J73-5X/EG96N9K4/A12MSO924
R901372284 4WE10J73-5X/EG96N9K4/A12V
R901361293 4WE10J73A5X/EG24N9K4/A12B12M
R901361292 4WE10J73A5X/EG24N9K4/A12M
R901383208 4WE10J73A5X/EG24N9K4/A12V
R901392941 4WE10J73B5X/EG205N9K4/A12M
R901350473 4WE10J73B5X/EG24N9K4/A12M
R901422722 4WE10J73B5X/EG24N9K4/MH
R901349655 4WE10JA5X/EG12N9K4/M
R901391387 4WE10JA5X/EG220N9K4/M
R901358314 4WE10JA5X/EG24K4/M
R901349811 4WE10JA5X/EG24N8K4/M
R901377580 4WE10JA5X/EG24N9K4/B12M
R901278782 4WE10JA5X/EG24N9K4/M
R901418271 4WE10JA5X/EG24N9K4/MH
R901326688 4WE10JA5X/EG24N9K4/V
R901414211 4WE10JA5X/EG24N9K72L/M
R901350214 4WE10JA5X/EG96N9K4/M
R901420247 4WE10JA5X/EG96N9K4/MSO924
R901350435 4WE10JA5X/EG96N9K4/V
R901349650 4WE10JB5X/EG12N9K4/M
R901389607 4WE10JB5X/EG205N9K4/V
R901355672 4WE10JB5X/EG220K4/V
R901346071 4WE10JB5X/EG24N9K4/B08M
R901349474 4WE10JB5X/EG24N9K4/M
R901400407 4WE10JB5X/EG24N9K4/MSO921
R901404365 4WE10JB5X/EG24N9K4/MH
R901336107 4WE10JB5X/EG24N9K4/V
R901341902 4WE10JB5X/EG24N9K72L/M
R901357073 4WE10JB5X/EG96K4/M
R901395720 4WE10JB5X/EG96N9K4/M
R901400301 4WE10JB5X/EG96N9K4/V
R901365307 4WE10L5X/DEG205N9K4/M
R901350237 4WE10L5X/EG12N9K4/M
R901349609 4WE10L5X/EG205N9K4/M
R901426492 4WE10L5X/EG205N9K4/MSO924
R901374169 4WE10L5X/EG205N9K4/V
R901394262 4WE10L5X/EG220N9K4/M
R901393849 4WE10L5X/EG24N8DK6L/M
R901436491 4WE10L5X/EG24N9DK25L/M
R901412936 4WE10L5X/EG24N9DK6L/B12M
R901401434 4WE10L5X/EG24N9DL/M
R901278776 4WE10L5X/EG24N9K4/M
R901340853 4WE10L5X/EG24N9K4/M=KM
R901369093 4WE10L5X/EG24N9K4/MH
R901350438 4WE10L5X/EG24N9K4/V
R901372869 4WE10L5X/EG24N9K72L/M
R901350365 4WE10L5X/EG96N9K4/M
R901374356 4WE10L5X/EG96N9K4/V
R901420231 4WE10L5X/EG96N9K4/VSO924
R901382771 4WE10L73-5X/EG205N9K4/A12M
R901343328 4WE10L73-5X/EG24N9K4/A12M
R901341335 4WE10LA5X/EG24N9K4/M
R901370266 4WE10LB5X/EG205N9K4/M
R901324079 4WE10LB5X/EG24N9K4/M
R901390427 4WE10LB5X/EG24N9K4/V
R901350045 4WE10LB5X/EG96N9K4/M
R901404371 4WE10M5X/EG12N9DAL/M
R901442275 4WE10M5X/EG12N9K4/M
R901369085 4WE10M5X/EG205N9K4/B10M
R901349529 4WE10M5X/EG205N9K4/M
R901420051 4WE10M5X/EG205N9K4/MSO924
R901368311 4WE10M5X/EG205N9K4/T06M
R901350530 4WE10M5X/EG205N9K4/V
R901414327 4WE10M5X/EG220N9K4/M
R901365309 4WE10M5X/EG24K4/M
R901347409 4WE10M5X/EG24K4/V
R901371502 4WE10M5X/EG24N9DK6L/M
R901339379 4WE10M5X/EG24N9K4/B12M
R901327582 4WE10M5X/EG24N9K4/B20M
R901278787 4WE10M5X/EG24N9K4/M
R901378213 4WE10M5X/EG24N9K4/MH
R901361295 4WE10M5X/EG24N9K4/V
R901420876 4WE10M5X/EG48N9K4/M
R901350299 4WE10M5X/EG96N9K4/M
R901420348 4WE10M5X/EG96N9K4/MSO924
R901350531 4WE10M5X/EG96N9K4/V
R901369368 4WE10M5X/EW110RN9DL/V
R901420181 4WE10M5X/EW120RN9DK6L/MSO924
R901343085 4WE10MA5X/DEG24N9K4/M
R901389283 4WE10MA5X/EG24N8DL/B10M
R901372161 4WE10MA5X/EG24N9DL/M
R901350366 4WE10MA5X/EG24N9K4/M
R901341530 4WE10MA5X/EG24N9K4/V
R901383206 4WE10MA5X/EG24N9K72L/M
R901375801 4WE10MA5X/EG24N9K72L/V
R901416774 4WE10MA5X/EW110RN9DK6L/M
R901420235 4WE10MA5X/EW110RN9DK6L/MSO924
R901374786 4WE10MA5X/OFEG24N9K4/M
R901378254 4WE10MA5X/OFEG24N9K4/V
R901349606 4WE10MB5X/EG24N9K4/M
R901436455 4WE10MB5X/OFEG205N9K4/M
R901429442 4WE10P19-5X/EG110N9K4/M
R901350300 4WE10P5X/EG205N9K4/M
R901420041 4WE10P5X/EG205N9K4/MSO924
R901395218 4WE10P5X/EG220N9K4/M
R901340285 4WE10P5X/EG24N9K4/M
R901437825 4WE10P5X/EG48N9K4/M
R901371408 4WE10P5X/EG96N9K4/M
R901350474 4WE10PA5X/EG24N9K4/M
R901278819 4WE10Q40-5X/EG24N9K4/M
R901379436 4WE10Q5X/EG110N9DK6L/M
R901418077 4WE10Q5X/EG110N9DK6L/MSO924
R901426948 4WE10Q5X/EG110N9K4/MSO924
R901346103 4WE10Q5X/EG12N9K4/M
R901350511 4WE10Q5X/EG205N9K4/M
R901425922 4WE10Q5X/EG205N9K4/MSO924
R901348840 4WE10Q5X/EG24N5K4/M
R901392689 4WE10Q5X/EG24N8K4/M
R901388872 4WE10Q5X/EG24N9DL/M
R901350547 4WE10Q5X/EG24N9K4/B12M
R901278774 4WE10Q5X/EG24N9K4/M
R901350367 4WE10Q5X/EG24N9K4/V
R901349573 4WE10Q5X/EG24N9K72L/M
R901362780 4WE10Q5X/EG24N9K72L/M=AN
R901413754 4WE10Q5X/EG48N9K4/M
R901350000 4WE10Q5X/EG96N9K4/M
R901421503 4WE10Q5X/EG96N9K4/MSO924
R901368152 4WE10Q5X/EW230RN9DL/M
R901278815 4WE10Q6-5X/EG24N9K4/M
R901235827 4WE10Q6-5X/EG24N9K4/V
R901392678 4WE10QA5X/EG24N9K4/M
R901384161 4WE10QB5X/EG24N9K4/M
R901350218 4WE10R5X/EG205N9K4/M
R901410651 4WE10R5X/EG24N8K4/M
R901380527 4WE10R5X/EG24N9DK6L/M
R901398902 4WE10R5X/EG24N9DL/M
R901341754 4WE10R5X/EG24N9K4/B08M
R901388582 4WE10R5X/EG24N9K4/B12M
R901278784 4WE10R5X/EG24N9K4/M
R901293021 4WE10R5X/EG24N9K4/MH
R901370839 4WE10R5X/EG24N9K4/T06M
R901343084 4WE10R5X/EG24N9K4/V
R901375053 4WE10R5X/EG24N9K4K/M
R901383598 4WE10R5X/EG24N9K72L/MH
R901350046 4WE10R5X/EG96N9K4/M
R901404757 4WE10R5X/EW110RN9DAL/V
R901376969 4WE10R6-5X/EG205N9K4/M
R901433247 4WE10R6-5X/EG24N8K4/M
R901400299 4WE10R6-5X/EW120RN9DK25L/M
R901350325 4WE10R73-5X/EG24N9K4/A12M
R901383205 4WE10R73-5X/EG24N9K4/A12V
R901402526 4WE10R73B5X/EG24N9K4/A12M
R901419058 4WE10RB5X/EG205N9K4/M
R901420250 4WE10RB5X/EG205N9K4/MSO924
R901349519 4WE10RB5X/EG24N9K4/M
R901383203 4WE10RB5X/EG24N9K4/V
R901355949 4WE10RB5X/EG96N9K4/V
R901383202 4WE10RB5X/OFEG24N9K4/M
R901358312 4WE10T5X/EG205N9K4/M
R901333735 4WE10T5X/EG24N9K4/M
R901367655 4WE10T5X/EG96N9K4/M
R901409179 4WE10T5X/EW100RN9DL/M
R901429691 4WE10T5X/EW110RN9DK6L/M
R901439140 4WE10T5X/EW230RN9DK6L/M
R901350476 4WE10TA5X/EG24N9K4/M
R901380439 4WE10TB5X/EG205N9K4/M
R901344879 4WE10U10B5X/EG24K4/M
R901380933 4WE10U10B5X/EG24N9K4/M
R901155457 4WE10U5X/EG12N9K4/M
R901350376 4WE10U5X/EG205N9K4/M
R901411654 4WE10U5X/EG24N9DAL/M
R901393346 4WE10U5X/EG24N9DL/M
R901355605 4WE10U5X/EG24N9K4/B08M
R901278778 4WE10U5X/EG24N9K4/M
R901316041 4WE10U5X/EG24N9K4/M=KM
R901317858 4WE10U5X/EG24N9K4/M=TE
R901361946 4WE10U5X/EG24N9K4/V
R901343396 4WE10U5X/EG96N9K4/M
R901349442 4WE10UA5X/DEG24N9K4/T12M
R901383991 4WE10UA5X/EG110N9K4/M
R901418172 4WE10UA5X/EG110N9K4/MSO924
R901355505 4WE10UA5X/EG205N9K4/V
R901350549 4WE10UA5X/EG24K4/M
R901361963 4WE10UA5X/EG24N9DL/M
R901278792 4WE10UA5X/EG24N9K4/M
R901356227 4WE10UA5X/EG24N9K4/V
R901391389 4WE10UA5X/EG96N9K4/M
R901341959 4WE10UA5X/EG96N9K4/V
R901364498 4WE10UB5X/EG24N9K4/M
R901355022 4WE10V5X/EG24N9K4/M
R901335584 4WE10VA5X/EG24N9K4/M
R901414899 4WE10VB5X/EG24N9K4/M
R901434282 4WE10W5X/DEG205N9K4/M
R901363454 4WE10W5X/DEG24N9K4/M
R901346100 4WE10W5X/EG12N9K4/M
R901357074 4WE10W5X/EG205N9K4/V
R901401637 4WE10W5X/EG24N9DL/M
R901361299 4WE10W5X/EG24N9K4/B08M
R901347417 4WE10W5X/EG24N9K4/B12M
R901278773 4WE10W5X/EG24N9K4/M
R901316035 4WE10W5X/EG24N9K4/M=KM
R901321525 4WE10W5X/EG24N9K4/MH
R901361300 4WE10W5X/EG24N9K4/V
R901350513 4WE10W5X/EG24N9K72L/M
R901429116 4WE10W5X/EG24N9K72L/M=AN
R901350368 4WE10W5X/EG96N9K4/M
R901388012 4WE10W5X/EG96N9K4/V
R901426733 4WE10W5X/EG96N9K4/VSO924
R901385160 4WE10X10-5X/EG24N9K4/M
R901362271 4WE10X10B5X/EG24N9DL/M
R901422964 4WE10X185-5X/EG12N9K4/MH
R901278816 4WE10X34-5X/EG12N9K4/M
R901385933 4WE10X4A5X/EG24N9K4/M
R901391839 4WE10X5A5X/EG24K4/M
R901437494 4WE10X6-5X/DEG24N9K4/M
R901233744 4WE10X7-5X/DEG24N8K4K/T12M
R901358045 4WE10X7-5X/DEG24N8K4K/T12M=PL
R901382020 4WE10X7-5X/EG110N9K4/M
R901413385 4WE10X7-5X/EG125N9K4/M
R901374683 4WE10X7-5X/EG12N9K4/M
R901382016 4WE10X7-5X/EG205N9K4/M
R901351577 4WE10X7-5X/EG205N9K4/V
R901394068 4WE10X7-5X/EG220N9K4/M
R901362276 4WE10X7-5X/EG24N9DL/M
R901278818 4WE10X7-5X/EG24N9K4/M
R901350238 4WE10X7-5X/EG96N9K4/M
R901433796 4WE10Y11-5X/DEG26N5K4K/M
R901444582 4WE10Y11-5X/EG12K4/V
R901408864 4WE10Y11-5X/EG12N5K4/X20V
R901374710 4WE10Y11-5X/EG205N9K4/M
R901444343 4WE10Y11-5X/EG48N9K4/M
R901343365 4WE10Y2-5X/EG24N9K4/M
R901384595 4WE10Y2-5X/EG96N9K4/M
R901391625 4WE10Y5X/DEG205N9K4/M
R901375875 4WE10Y5X/DEG24N9DL/M
R901426950 4WE10Y5X/DEG24N9K4/M
R901339424 4WE10Y5X/DEG24N9K4/T12M
R901350551 4WE10Y5X/DEG96N9K4/M
R901371154 4WE10Y5X/EG110N9DK6L/V
R901418170 4WE10Y5X/EG110N9DK6L/VSO924
R901369236 4WE10Y5X/EG110N9DL/V
R901424559 4WE10Y5X/EG110N9DL/VSO924
R901387062 4WE10Y5X/EG110N9K4/M
R901419970 4WE10Y5X/EG110N9K4/MSO924
R901381519 4WE10Y5X/EG110N9K4/MH
R901420339 4WE10Y5X/EG110N9K4/MHSO924
R901381418 4WE10Y5X/EG110N9K4/V
R901419971 4WE10Y5X/EG110N9K4/VSO924
R901425224 4WE10Y5X/EG125N9K4/MSO924
R901407652 4WE10Y5X/EG125N9K4/V
R901420242 4WE10Y5X/EG125N9K4/VSO924
R901325201 4WE10Y5X/EG12N9K4/M
R901317867 4WE10Y5X/EG12N9K4/M=TE
R901347079 4WE10Y5X/EG205N9K4/M
R901420048 4WE10Y5X/EG205N9K4/MSO924
R901350552 4WE10Y5X/EG205N9K4/V
R901424558 4WE10Y5X/EG205N9K4/VSO924
R901356652 4WE10Y5X/EG220K4/V
R901356653 4WE10Y5X/EG220N8K4/V
R901433394 4WE10Y5X/EG220N9DK6L/V
R901347788 4WE10Y5X/EG220N9K4/M
R901344565 4WE10Y5X/EG220N9K4/V
R901424557 4WE10Y5X/EG220N9K4/VSO924
R901329059 4WE10Y5X/EG24K4/M
R901348847 4WE10Y5X/EG24N5K4/M
R901348848 4WE10Y5X/EG24N5K4/V
R901388011 4WE10Y5X/EG24N8J3DL/M
R901349806 4WE10Y5X/EG24N8K4/M
R901415026 4WE10Y5X/EG24N8K4/V
R901425021 4WE10Y5X/EG24N9DK25L/M
R901427784 4WE10Y5X/EG24N9DK6L/M
R901362268 4WE10Y5X/EG24N9DL/M
R901379937 4WE10Y5X/EG24N9K4/B00V
R901390129 4WE10Y5X/EG24N9K4/B08M
R901350655 4WE10Y5X/EG24N9K4/B10M
R901344566 4WE10Y5X/EG24N9K4/B12M
R901350477 4WE10Y5X/EG24N9K4/B12V
R901387860 4WE10Y5X/EG24N9K4/B30M
R901278769 4WE10Y5X/EG24N9K4/M
R901384731 4WE10Y5X/EG24N9K4/MH
R901350047 4WE10Y5X/EG24N9K4/V
R901342769 4WE10Y5X/EG24N9K4/X08M
R901342766 4WE10Y5X/EG24N9K4/X12M
R901372430 4WE10Y5X/EG24N9K4/X40M
R901350440 4WE10Y5X/EG24N9K72L/M
R901424289 4WE10Y5X/EG24N9K72L/M=AN
R901423646 4WE10Y5X/EG48N9K4/M
R901407653 4WE10Y5X/EG48N9K4/V
R901439214 4WE10Y5X/EG96N5K4/M
R901415132 4WE10Y5X/EG96N9DL/M
R901427556 4WE10Y5X/EG96N9K4/B08MSO924
R901377498 4WE10Y5X/EG96N9K4/B10M
R901347120 4WE10Y5X/EG96N9K4/M
R901420346 4WE10Y5X/EG96N9K4/MSO924
R901432822 4WE10Y5X/EG96N9K4/T06M
R901428196 4WE10Y5X/EG96N9K4/T06MSO924
R901346106 4WE10Y5X/EG96N9K4/V
R901394261 4WE10Y5X/EW110RN9DL/M
R901403693 4WE10Y5X/EW230RN9DK6L/M
R901383393 4WE10Y5X/EW230RN9DL/M
R901420435 4WE10Y5X/EW230RN9DL/MSO924
R901363030 4WE10Y73-5X/DEG12N9K4/M
R901347103 4WE10Y73-5X/EG205N9K4/A12M
R901198314 4WE10Y73-5X/EG220N9K4/A12M
R901381850 4WE10Y73-5X/EG220N9K4/A12V
R901388583 4WE10Y73-5X/EG24N9K4/A12B12M
R901349658 4WE10Y73-5X/EG24N9K4/A12M
R901350553 4WE10Y73-5X/EG24N9K4/A12V
R901350514 4WE10Y73-5X/EG24N9K4/M
R901361445 4WE10Y73-5X/EG24N9K72L/M
R901399903 4WE10Y73-5X/EG96N9K4/A12M
R901358309 4WE10Y73-5X/EG96N9K4/M
R976000555 4WE10D5X/OFEG24N6K4/M-S057-349

4WE10J5X/EG24N9K4/M力士乐电磁阀

 

 

经济性:
它选用的尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的经济。
经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。
更重要的是,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜错选而造成损害群是巨大的。
4安装注意
1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;
2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;
3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;
4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器;
5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。

4WE10J5X/EG24N9K4/M力士乐电磁阀

力士乐REXROTH定向滑阀,直接操作,电磁驱动5-.WE
R901351740 5-3WE10A4-5X/EG24N9K4/V
R901165937 5-3WE10A4-5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901401435 5-3WE10A4-5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901371307 5-3WE10A5X/DEG24K4QMBG24/M
R901350568 5-3WE10A5X/DEG24N9K4QSABG24W/M
R901374358 5-3WE10A5X/EG205N9K4/CM
R901401634 5-3WE10A5X/EG205N9K4QMBG24/M
R901435091 5-3WE10A5X/EG220K4QMBG24/M
R901193750 5-3WE10A5X/EG220K4QSABG24W/M
R901158858 5-3WE10A5X/EG24K4/CM
R901349578 5-3WE10A5X/EG24K4QMAG24/M
R901393600 5-3WE10A5X/EG24K4QMBG24/H04M
R901350228 5-3WE10A5X/EG24K4QMBG24/M
R901363455 5-3WE10A5X/EG24N9K4/CM
R901355611 5-3WE10A5X/EG24N9K4/M
R901341755 5-3WE10A5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901384326 5-3WE10A5X/EG24N9K4QMAG24/V
R901429835 5-3WE10A5X/EG24N9K4QMBG24/B08M
R901393473 5-3WE10A5X/EG24N9K4QMBG24/H04M
R901337325 5-3WE10A5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901346936 5-3WE10A5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901176395 5-3WE10A5X/OFEG220K4QSABG24W/M
R901411319 5-3WE10A5X/OFEG220N9K4QSABG24W/M
R901391390 5-3WE10A5X/OFEG24N9K4QSABG24W/M
R901392950 5-3WE10A5X/OFEG24N9K4QSBG24W/M
R901416759 5-3WE10A7-5X/EG24K4QMBG24/M
R901366679 5-3WE10B5X/EG24K4QMAG24/M
R901375017 5-3WE10B5X/EG24N9K4/M
R901365906 5-3WE10B5X/EG24N9K4/V
R901384325 5-3WE10B5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901384324 5-3WE10B5X/EG24N9K4QMAG24/V
R901362164 5-3WE10B5X/EG24N9K4QMBG24/CM
R901350517 5-3WE10B5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901365583 5-4WE10C5X/DEG24N9K4/CM
R901433797 5-4WE10C5X/EG110N9K4/CM
R901437946 5-4WE10C5X/EG110N9K4QMAG24/M
R901349667 5-4WE10C5X/EG12N9K4/CM
R901395461 5-4WE10C5X/EG12N9K4/V
R901353378 5-4WE10C5X/EG205N9K4/A08M
R901377785 5-4WE10C5X/EG205N9K4/CM
R901420045 5-4WE10C5X/EG205N9K4/CMSO924
R901380268 5-4WE10C5X/EG220N9K4QMAG24/M
R901342767 5-4WE10C5X/EG24K4/A08M
R901350239 5-4WE10C5X/EG24K4QMBG24/M
R901347405 5-4WE10C5X/EG24K4QMBG24/V
R901347476 5-4WE10C5X/EG24N8K4/M
R901329065 5-4WE10C5X/EG24N9K4/A06M
R901350555 5-4WE10C5X/EG24N9K4/A06V
R901338519 5-4WE10C5X/EG24N9K4/A08M
R901435651 5-4WE10C5X/EG24N9K4/A10M
R901349643 5-4WE10C5X/EG24N9K4/CM
R901389495 5-4WE10C5X/EG24N9K4/CV
R901328454 5-4WE10C5X/EG24N9K4/M
R901336063 5-4WE10C5X/EG24N9K4/MH
R901350316 5-4WE10C5X/EG24N9K4/V
R901350369 5-4WE10C5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901340607 5-4WE10C5X/EG24N9K4QMAG24/V
R901342454 5-4WE10C5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901389497 5-4WE10C5X/EG24N9K4QMBG24/V
R901405451 5-4WE10C5X/EG24N9K4QMBG24/X20M
R901420352 5-4WE10C5X/EG96K4QMBG24/MSO924
R901393847 5-4WE10C5X/EG96N9K4/CM
R901385135 5-4WE10C5X/EG96N9K4/M
R901415409 5-4WE10C5X/EG96N9K4QMAG24/M
R901414683 5-4WE10C5X/OFEG205N9K4QSABG24W/M
R901420432 5-4WE10C5X/OFEG205N9K4QSABG24W/MSO924
R901390757 5-4WE10C5X/OFEG24N9K4/CM
R901347794 5-4WE10C5X/OFEG24N9K4/M
R901412676 5-4WE10C5X/OFEG24N9K4QSABG24W/M
R901427689 5-4WE10C5X/OFEG96N9K4/VSO924
R901368862 5-4WE10D5X/DEG24K4QMBG24/M
R901388489 5-4WE10D5X/DEG24N9K4/CM
R901427611 5-4WE10D5X/DEG24N9K4/MSO925
R901389568 5-4WE10D5X/DEG24N9K4QSABG24W/M
R901388327 5-4WE10D5X/EG110N9K4QMAG24/V
R901444076 5-4WE10D5X/EG125N9K4/M
R901403275 5-4WE10D5X/EG125N9K4QMAG24/M
R901425750 5-4WE10D5X/EG125N9K4QMAG24/MSO924
R901397061 5-4WE10D5X/EG125N9K4QMAG24/V
R901350479 5-4WE10D5X/EG12N9K4/M
R901457020 5-4WE10D5X/EG12N9K4QMAG24/V
R901407024 5-4WE10D5X/EG205K4QMAG24/M
R901384244 5-4WE10D5X/EG205N9K4/CM
R901420043 5-4WE10D5X/EG205N9K4/CMSO924
R901396246 5-4WE10D5X/EG205N9K4/M
R901370267 5-4WE10D5X/EG205N9K4/V
R901432579 5-4WE10D5X/EG205N9K4QMAG24/A06M
R901350317 5-4WE10D5X/EG205N9K4QMAG24/M
R901420431 5-4WE10D5X/EG205N9K4QMAG24/MSO924
R901417435 5-4WE10D5X/EG220N9K4/M
R901346514 5-4WE10D5X/EG220N9K4/V
R901350556 5-4WE10D5X/EG220N9K4QMAG24/M
R901372877 5-4WE10D5X/EG220N9K4QMAG24/V
R901380919 5-4WE10D5X/EG220N9K4QMBG24/M
R901366268 5-4WE10D5X/EG220N9K4QSABG24W/B10M
R901340735 5-4WE10D5X/EG220N9K4QSABG24W/M
R901350518 5-4WE10D5X/EG24K4/M
R901373474 5-4WE10D5X/EG24K4/V
R901336795 5-4WE10D5X/EG24K4QMAG24/M
R901343962 5-4WE10D5X/EG24K4QMBG24/B20M
R901336797 5-4WE10D5X/EG24K4QMBG24/M
R901383391 5-4WE10D5X/EG24K4QMBG24/MH
R901341527 5-4WE10D5X/EG24K4QMBG24/V
R901368149 5-4WE10D5X/EG24K72LQMAG24/M
R901423388 5-4WE10D5X/EG24N6K4QMAG24/M
R901385371 5-4WE10D5X/EG24N8K4/M
R901387183 5-4WE10D5X/EG24N8K4QMAG24/M
R901412238 5-4WE10D5X/EG24N9K4/A06B08M
R901329069 5-4WE10D5X/EG24N9K4/A06M
R901390296 5-4WE10D5X/EG24N9K4/A08M
R901372031 5-4WE10D5X/EG24N9K4/A08V
R901339854 5-4WE10D5X/EG24N9K4/CM
R901351191 5-4WE10D5X/EG24N9K4/CV
R901328460 5-4WE10D5X/EG24N9K4/M
R901367075 5-4WE10D5X/EG24N9K4/MH
R901349522 5-4WE10D5X/EG24N9K4/V
R901344098 5-4WE10D5X/EG24N9K4/V=KM
R901367295 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMAG24/A06M
R901361624 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMAG24/B10M
R901372256 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMAG24/CM
R901341752 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901378237 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMAG24/V
R901374596 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/CM
R901337328 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901362698 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/MH
R901374681 5-4WE10D5X/EG24N9K4QMBG24/V
R901338554 5-4WE10D5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901350519 5-4WE10D5X/EG24N9K72LQMBG24/M
R901369089 5-4WE10D5X/EG24N9K72LQMBG24/MH
R901431437 5-4WE10D5X/EG24N9K72LQSABG24W/M
R901397058 5-4WE10D5X/EG48N9K4QMAG24/V
R901420669 5-4WE10D5X/EG96K4QMAG24/H08MSO924
R901346093 5-4WE10D5X/EG96K4QMBG24/M
R901428192 5-4WE10D5X/EG96K4QMBG24/MSO924
R901385136 5-4WE10D5X/EG96N9K4/M
R901421091 5-4WE10D5X/EG96N9K4/MSO924
R901379938 5-4WE10D5X/EG96N9K4QMAG24/A06M
R901371990 5-4WE10D5X/EG96N9K4QMAG24/V
R901350443 5-4WE10D5X/EG96N9K4QMBG24/M
R901394429 5-4WE10D5X/OEG205N9K4/T06M
R901337974 5-4WE10D5X/OEG24N9K4/M
R901393588 5-4WE10D5X/OEG24N9K4/T06M
R901430596 5-4WE10D5X/OFEG110N9K4/M
R901381373 5-4WE10D5X/OFEG110N9K4QSABG24W/M
R901418178 5-4WE10D5X/OFEG110N9K4QSABG24W/MSO924
R901389556 5-4WE10D5X/OFEG125N9K4QSABG24W/M
R901432847 5-4WE10D5X/OFEG12N9K4/V
R901338559 5-4WE10D5X/OFEG205N9K4/M
R901423391 5-4WE10D5X/OFEG220N6K4QSABG24W/M
R901427780 5-4WE10D5X/OFEG220N8K4/V
R901349995 5-4WE10D5X/OFEG220N8K4QSABG24W/M
R901374910 5-4WE10D5X/OFEG220N8K4QSBG24W/M
R901382186 5-4WE10D5X/OFEG220N9K4/M
R901427486 5-4WE10D5X/OFEG220N9K4/V
R901350370 5-4WE10D5X/OFEG220N9K4QSABG24W/M
R901185164 5-4WE10D5X/OFEG220N9K4QSAG24W/B10M
R901350102 5-4WE10D5X/OFEG220N9K4QSAG24W/M
R901158853 5-4WE10D5X/OFEG220N9K4QSBG24W/M
R901345932 5-4WE10D5X/OFEG24K4QSABG24W/M
R901375364 5-4WE10D5X/OFEG24K4QSAG24W/M
R901406203 5-4WE10D5X/OFEG24K4QSBG24W/M
R901384980 5-4WE10D5X/OFEG24N6K4QSABG24W/M
R901369435 5-4WE10D5X/OFEG24N8K4/M
R901387181 5-4WE10D5X/OFEG24N8K4QSABG24W/M
R901363465 5-4WE10D5X/OFEG24N9K4/CM
R901340732 5-4WE10D5X/OFEG24N9K4/M
R901349733 5-4WE10D5X/OFEG24N9K4/V
R901350103 5-4WE10D5X/OFEG24N9K4QSABG24W/M
R901344818 5-4WE10D5X/OFEG24N9K4QSAG24W/M
R901374170 5-4WE10D5X/OFEG96N9K4QSABG24W/M
R901410712 5-4WE10E34-5X/EG12N9K4/MH
R901393013 5-4WE10E34-5X/EG24N9K4/M
R901365584 5-4WE10E5X/DEG24K72L/A06M
R901366810 5-4WE10E5X/DEG24N9K4/MH
R901362509 5-4WE10E5X/EG12N6K4K/M
R901391837 5-4WE10E5X/EG12N9K4/CM
R901412120 5-4WE10E5X/EG12N9K4/M
R901350520 5-4WE10E5X/EG205N9K4/CM
R901425846 5-4WE10E5X/EG205N9K4/CMSO924
R901384245 5-4WE10E5X/EG205N9K4/CV
R901372560 5-4WE10E5X/EG205N9K4/M
R901395450 5-4WE10E5X/EG24K4/M
R901328331 5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/M
R901415586 5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/M=AN
R901350557 5-4WE10E5X/EG24K4QS0G24W/V
R901356641 5-4WE10E5X/EG24N6K4/M
R901379024 5-4WE10E5X/EG24N8K4/M
R901401949 5-4WE10E5X/EG24N9K4/A06M
R901339856 5-4WE10E5X/EG24N9K4/A08M
R901357509 5-4WE10E5X/EG24N9K4/A10M
R901339857 5-4WE10E5X/EG24N9K4/CM
R901336382 5-4WE10E5X/EG24N9K4/CM=AN
R901376761 5-4WE10E5X/EG24N9K4/CV
R901328472 5-4WE10E5X/EG24N9K4/M
R901339860 5-4WE10E5X/EG24N9K4/V
R901337580 5-4WE10E5X/EG24N9K4QS0G24W/M
R901344545 5-4WE10E5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901354573 5-4WE10E5X/EG26N6K4K/M
R901390297 5-4WE10E5X/EG26N8K4K/M
R901354572 5-4WE10E5X/EG26N9K4K/M
R901377266 5-4WE10E5X/EG96K4QS0G24W/M
R901382927 5-4WE10E5X/EG96N9K4/CM
R901392856 5-4WE10E5X/EG96N9K4/M
R901339326 5-4WE10E5X/EG96N9K4QSAG24W/M
R901316122 5-4WE10E67-5X/EG12N9K4/M
R901377644 5-4WE10E67-5X/EG12N9K4/T06MH
R901378830 5-4WE10E67-5X/EG24N8K4/M
R901368305 5-4WE10E67-5X/EG24N8K4/T06M
R901368187 5-4WE10E67-5X/EG24N9K4/CT06V
R901328338 5-4WE10E67-5X/EG24N9K4/T06M
R901368184 5-4WE10E67-5X/EG96N9K4/CT06V
R901353234 5-4WE10E67A5X/EG12N9K4/MSO771
R901359899 5-4WE10E67A5X/EG24N9K4/T06M
R901391623 5-4WE10EA5X/DEG24K72L/M
R901382769 5-4WE10EA5X/DEG24K72LQM0G24/M
R901169265 5-4WE10EA5X/EG110N5K4QMAG24/M
R901340606 5-4WE10EA5X/EG24K4QM0G24/M
R901443381 5-4WE10EA5X/EG24N5K4QMAG24/M
R901443380 5-4WE10EA5X/EG24N5K4QMBG24/M
R901368307 5-4WE10EA5X/EG24N9K4/CM
R901339561 5-4WE10EA5X/EG24N9K4/CV
R901402281 5-4WE10EA5X/EG24N9K4/M
R901377748 5-4WE10EA5X/EG24N9K4/V
R901339863 5-4WE10EA5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901350334 5-4WE10EA5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901384320 5-4WE10EA5X/EG24N9K72LQM0G24/CM
R901350371 5-4WE10EA5X/EG24N9K72LQM0G24/M
R901429107 5-4WE10EB5X/EG125N9K4QMBG24/MSO924
R901383153 5-4WE10EB5X/EG12N9K4/MH
R901403276 5-4WE10EB5X/EG205N9K4QM0G24/M
R901416379 5-4WE10EB5X/EG205N9K4QMBG24/M
R901421096 5-4WE10EB5X/EG205N9K4QMBG24/MSO924
R901354010 5-4WE10EB5X/EG24K4/M
R901350059 5-4WE10EB5X/EG24K4QM0G24/M
R901370466 5-4WE10EB5X/EG24K4QM0G24/V
R901349470 5-4WE10EB5X/EG24N8K4QMBG24/M
R901339865 5-4WE10EB5X/EG24N9K4/M
R901350230 5-4WE10EB5X/EG24N9K4/V
R901349731 5-4WE10EB5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901334064 5-4WE10EB5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901362075 5-4WE10EB5X/EG26N6K4K/M
R901350521 5-4WE10EB5X/EG96N9K4/CM
R901335553 5-4WE10EB5X/EG96N9K4QM0G24/M
R901335556 5-4WE10EB5X/EG96N9K4QMBG24/M
R901433800 5-4WE10F5X/EG110N9K4/CM
R901402221 5-4WE10F5X/EG205N9K4/M
R901375876 5-4WE10F5X/EG24N9K4/A06M
R901366273 5-4WE10F5X/EG24N9K4/CM
R901365589 5-4WE10F5X/EG24N9K4/V
R901370015 5-4WE10F5X/EG96N9K4/CM
R901420232 5-4WE10F5X/EG96N9K4/CMSO924
R901344701 5-4WE10FA5X/EG12N9K4/V
R901404370 5-4WE10FB5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901328328 5-4WE10G41-5X/EG24N9K4/MSO771
R901377643 5-4WE10G41A5X/EG12N9K4/MHSO771
R901335577 5-4WE10G41A5X/EG24N9K4/MSO771
R901371456 5-4WE10G5X/DEG24N5K4/A08M
R901348937 5-4WE10G5X/DEG24N6K4/V
R901339866 5-4WE10G5X/EG205N9K4/A10V
R901350522 5-4WE10G5X/EG205N9K4/CM
R901414550 5-4WE10G5X/EG205N9K4/M
R901368014 5-4WE10G5X/EG205N9K4/V
R901328471 5-4WE10G5X/EG24K4QS0G24W/M
R901348850 5-4WE10G5X/EG24N5K4/A08M
R901394789 5-4WE10G5X/EG24N6K4/CM
R901349663 5-4WE10G5X/EG24N9K4/A06M
R901349651 5-4WE10G5X/EG24N9K4/A08M
R901349491 5-4WE10G5X/EG24N9K4/CM
R901339871 5-4WE10G5X/EG24N9K4/M
R901328461 5-4WE10G5X/EG24N9K4/V
R901218297 5-4WE10G5X/EG24N9K4QS0G24W/M
R901428819 5-4WE10G5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901353535 5-4WE10G5X/EG24N9K4QSAG24W/M
R901358954 5-4WE10G5X/EG26N6K4K/M
R901406734 5-4WE10G5X/EG96K4QS0G24W/M
R901397552 5-4WE10G5X/EG96N9K4/M
R901336835 5-4WE10G5X/EG96N9K4QSABG24W/M
R901336103 5-4WE10G5X=EG24N9K4/V
R901340851 5-4WE10GA5X/EG12N9K4/M
R901387759 5-4WE10GA5X/EG205N9K4/V
R901426336 5-4WE10GA5X/EG205N9K4/VSO924
R901349669 5-4WE10GA5X/EG24K4QM0G24/M
R901369570 5-4WE10GA5X/EG24K4QMAG24/M
R901349485 5-4WE10GA5X/EG24N9K4/A08M
R901336105 5-4WE10GA5X/EG24N9K4/A08MH
R901349484 5-4WE10GA5X/EG24N9K4/CM
R901339875 5-4WE10GA5X/EG24N9K4/M
R901350444 5-4WE10GA5X/EG24N9K4/V
R901350339 5-4WE10GA5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901346072 5-4WE10GA5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901435897 5-4WE10GA5X/EG24N9K72L/CM
R901426452 5-4WE10GB5X/EG24N9K4/B30M
R901350523 5-4WE10GB5X/EG24N9K4/M
R901350446 5-4WE10GB5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901389251 5-4WE10GB5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901362079 5-4WE10H5X/EG12N6K4K/M
R901350488 5-4WE10H5X/EG12N9K4/V
R901422541 5-4WE10H5X/EG205N6K4/CMSO924
R901395821 5-4WE10H5X/EG205N9K4/A08M
R901378860 5-4WE10H5X/EG205N9K4/CM
R901352976 5-4WE10H5X/EG205N9K4/V
R901425223 5-4WE10H5X/EG205N9K4/VSO924
R901362689 5-4WE10H5X/EG24N5K4/CM
R901379415 5-4WE10H5X/EG24N6K4/CM
R901329068 5-4WE10H5X/EG24N9K4/A06M
R901366912 5-4WE10H5X/EG24N9K4/A08M
R901344564 5-4WE10H5X/EG24N9K4/CM
R901349489 5-4WE10H5X/EG24N9K4/M
R901350558 5-4WE10H5X/EG24N9K4/V
R901396599 5-4WE10H5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901362081 5-4WE10H5X/EG26N6K4K/M
R901392681 5-4WE10H5X/EG96N9K4/CM
R901428712 5-4WE10HA5X/EG205N9K4/VSO924
R901374160 5-4WE10HA5X/EG24K4QM0G24/M
R901414028 5-4WE10HA5X/EG24K4QMAG24/M
R901359631 5-4WE10HA5X/EG24N9K4/A10M
R901359637 5-4WE10HA5X/EG24N9K4/CM
R901350372 5-4WE10HA5X/EG24N9K4/M
R901350489 5-4WE10HA5X/EG24N9K4/V
R901436308 5-4WE10HA5X/EG24N9K4QM0G24/CM
R901377181 5-4WE10HA5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901426730 5-4WE10HA5X/EG24N9K4QM0G24/V
R901383213 5-4WE10HA5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901390171 5-4WE10HB5X/EG12N9K4/M
R901343662 5-4WE10HB5X/EG24N9K4/CM
R901383212 5-4WE10HB5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901383210 5-4WE10HB5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901400151 5-4WE10J19-5X/EG12N9K4/M
R901395069 5-4WE10J19B5X/EG12N9K4/M
R901380920 5-4WE10J2-5X/EG205N9K4/V
R901407708 5-4WE10J2-5X/EG24N9K4/CM
R901395665 5-4WE10J2-5X/EG24N9K4/V
R901335574 5-4WE10J2B5X/EG12N9K4/MSO771
R901328321 5-4WE10J2B5X/EG24N9K4/M
R901372451 5-4WE10J2B5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901392154 5-4WE10J3A5X/EG24K4QM0G24/CM
R901368648 5-4WE10J3A5X/EG24K4QM0G24/M
R901410656 5-4WE10J3A5X/EG24K4QM0G24/MH
R901372715 5-4WE10J3A5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901349672 5-4WE10J5A5X/EG24K4QM0G24/M
R901400153 5-4WE10J5B5X/EG24K4QM0G24/M
R901328455 5-4WE10J5X/DEG12N9K4/M
R901434943 5-4WE10J5X/DEG12N9K4/MH
R901428798 5-4WE10J5X/DEG24K72LQSABG24W/M
R901371149 5-4WE10J5X/DEG24N9K4/M
R901441065 5-4WE10J5X/EG110N9K4/A06M
R901388994 5-4WE10J5X/EG110N9K4/A08M
R901407705 5-4WE10J5X/EG110N9K4/CM
R901445100 5-4WE10J5X/EG110N9K4/M
R901437947 5-4WE10J5X/EG110N9K4QSABG24W/M
R901424489 5-4WE10J5X/EG110N9K4QSABG24W/VSO924
R901435650 5-4WE10J5X/EG12N9K4/CM
R901409418 5-4WE10J5X/EG12N9K4/M
R901429654 5-4WE10J5X/EG205N9K4/A06M
R901392677 5-4WE10J5X/EG205N9K4/A08M
R901350490 5-4WE10J5X/EG205N9K4/CM
R901420387 5-4WE10J5X/EG205N9K4/CMSO924
R901379412 5-4WE10J5X/EG205N9K4/M
R901360824 5-4WE10J5X/EG205N9K4/V
R901424859 5-4WE10J5X/EG205N9K4/VSO924
R901205118 5-4WE10J5X/EG24K4/M
R901340665 5-4WE10J5X/EG24K4QS0G24W/M
R901415583 5-4WE10J5X/EG24K4QS0G24W/M=AN
R901383392 5-4WE10J5X/EG24K4QS0G24W/MH
R901350349 5-4WE10J5X/EG24K4QS0G24W/V
R901336282 5-4WE10J5X/EG24K4QSABG24W/V
R901402028 5-4WE10J5X/EG24K4QSAG24W/V
R901358190 5-4WE10J5X/EG24K72LQS0G24W/M
R901348839 5-4WE10J5X/EG24N5K4QSABG24W/M
R901357989 5-4WE10J5X/EG24N6K4/M
R901412399 5-4WE10J5X/EG24N8K4/CV
R901329066 5-4WE10J5X/EG24N9K4/A06M
R901387758 5-4WE10J5X/EG24N9K4/A06V
R901375684 5-4WE10J5X/EG24N9K4/A08B30M
R901338517 5-4WE10J5X/EG24N9K4/A08M
R901336064 5-4WE10J5X/EG24N9K4/A08MH
R901349659 5-4WE10J5X/EG24N9K4/A10M
R901411322 5-4WE10J5X/EG24N9K4/B12M
R901349476 5-4WE10J5X/EG24N9K4/CM
R901436870 5-4WE10J5X/EG24N9K4/CMH
R901350447 5-4WE10J5X/EG24N9K4/CV
R901305959 5-4WE10J5X/EG24N9K4/M
R901388009 5-4WE10J5X/EG24N9K4/M=KM
R901339722 5-4WE10J5X/EG24N9K4/V
R901350292 5-4WE10J5X/EG24N9K4QS0G24W/V
R901346929 5-4WE10J5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901422770 5-4WE10J5X/EG24N9K4QSAG24W/M
R901389835 5-4WE10J5X/EG24N9K4QSBG24W/M
R901386177 5-4WE10J5X/EG24N9K72L/CM
R901349878 5-4WE10J5X/EG26N5K4K/CM
R901385617 5-4WE10J5X/EG96K4QS0G24W/M
R901379039 5-4WE10J5X/EG96N9K4/A08V
R901350524 5-4WE10J5X/EG96N9K4/CM
R901354817 5-4WE10J5X/EG96N9K4/CV
R901426451 5-4WE10J5X/EG96N9K4/CVSO924
R901365588 5-4WE10JA5X/EG24N9K4/A08M
R901410066 5-4WE10JA5X/EG24N9K4/CV
R901329067 5-4WE10JA5X/EG24N9K4/M
R901350374 5-4WE10JA5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901440193 5-4WE10JA5X/EG24N9K4QM0G24/V
R901329113 5-4WE10JA5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901338306 5-4WE10JB5X/EG24K4QM0G24/M
R901419057 5-4WE10JB5X/EG24N9K4/A10M
R901349720 5-4WE10JB5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901349528 5-4WE10JB5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901361944 5-4WE10L5X/EG24K4QS0G24W/M
R901408340 5-4WE10L5X/EG24N9K4/CM
R901349575 5-4WE10L5X/EG24N9K4/M
R901403955 5-4WE10L5X/EG24N9K4/V
R901405302 5-4WE10LB5X/EG24N9K4/CM
R901405667 5-4WE10LB5X/EG24N9K4/V
R901427454 5-4WE10M5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901350559 5-4WE10P3A5X/EG24K4QM0G24/V
R901368013 5-4WE10P3A5X/EG24N9K4/V
R901386276 5-4WE10P3A5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901415770 5-4WE10P3A5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901402597 5-4WE10P5X/EG24N9K4/CM
R901350562 5-4WE10P5X/EG96N9K4/CM
R901438896 5-4WE10P5X/EG96N9K4/M
R901365602 5-4WE10PA5X/EG24N9K4/M
R901375752 5-4WE10PA5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901362663 5-4WE10Q5X/EG12N8K4K/M
R901362508 5-4WE10Q5X/EG12N9K4K/M
R901374359 5-4WE10Q5X/EG205N9K4/CM
R901420393 5-4WE10Q5X/EG205N9K4/CMSO924
R901376714 5-4WE10Q5X/EG24N9K4/A08M
R901367749 5-4WE10Q5X/EG24N9K4/CM
R901339883 5-4WE10Q5X/EG24N9K4/M
R901350497 5-4WE10Q5X/EG26N6K4K/M
R901354571 5-4WE10Q5X/EG26N9K4K/M
R901399760 5-4WE10R5X/EG205N9K4/M
R901362664 5-4WE10R5X/EG24N8K4K/M
R901409930 5-4WE10R5X/EG24N9K4/A08M
R901349577 5-4WE10R5X/EG24N9K4/CM
R901339885 5-4WE10R5X/EG24N9K4/M
R901366719 5-4WE10R5X/EG24N9K4/V
R901362077 5-4WE10R5X/EG24N9K4K/M
R901363469 5-4WE10R5X/EG26N8K4K/M
R901378643 5-4WE10R5X/EG26N9K4K/M
R901335572 5-4WE10R6-5X/EG24N9K4/M
R901368155 5-4WE10R6-5X/EG24N9K4/MH
R901362178 5-4WE10RB5X/EG24K4QM0G24/M
R901350498 5-4WE10RB5X/EG24N9K4/M
R901396736 5-4WE10RB5X/EG24N9K4QM0G24/N12M
R901359632 5-4WE10U10B5X/DEG24K4QM0G24/M
R901383273 5-4WE10U10B5X/DEG24K4QMBG24/M
R901363744 5-4WE10U10B5X/EG205K4QM0G24/M
R901383878 5-4WE10U10B5X/EG24K4QMBG24/M
R901370017 5-4WE10U44-5X/EG24K4QMBG24/V
R901417563 5-4WE10U5X/EG220N9K4/M
R901358593 5-4WE10U5X/EG24K4QS0G24W/M
R901350352 5-4WE10U5X/EG24N9K4/A06M
R901370528 5-4WE10U5X/EG24N9K4/CM
R901339881 5-4WE10U5X/EG24N9K4/M
R901366151 5-4WE10U5X/EG24N9K4/V
R901389401 5-4WE10U5X/EG24N9K4QSABG24W/M
R901416770 5-4WE10UA5X/EG24K4QM0G24/M
R901377295 5-4WE10UA5X/EG24N9K4/A06M
R901350343 5-4WE10UA5X/EG24N9K4/M
R901371784 5-4WE10UA5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901374603 5-4WE10UB5X/EG24K4QM0G24/M
R901381305 5-4WE10UB5X/EG24K4QMBG24/M
R901410626 5-4WE10UB5X/EG24N9K4QM0G24/M
R901406812 5-4WE10W5X/EG205N9K4/V
R901350468 5-4WE10W5X/EG24K4QS0G24W/V
R901343964 5-4WE10W5X/EG24K4QSABG24W/M
R901358316 5-4WE10W5X/EG24N9K4/A06M
R901371318 5-4WE10W5X/EG24N9K4/A08M
R901380628 5-4WE10W5X/EG24N9K4/A08MH
R901341526 5-4WE10W5X/EG24N9K4/CM
R901339888 5-4WE10W5X/EG24N9K4/M
R901367074 5-4WE10W5X/EG24N9K4/MH
R901391613 5-4WE10W5X/EG24N9K4/V
R901404143 5-4WE10X22-5X/EG24K4QMBG24/M
R901328335 5-4WE10X2A5X/EG24N9K4/MSO771
R901422767 5-4WE10X46B5X/EG24N9K4QMBG24/V
R901438825 5-4WE10X6-5X/EG110N9K4QMAG24/M
R901350041 5-4WE10X6-5X/EG24N9K4/CV
R901429109 5-4WE10X7-5X/EG125N9K4QMAG24/MSO924
R901402138 5-4WE10X7-5X/EG205N9K4QMAG24/M
R901350043 5-4WE10X7-5X/EG24N9K4/M
R901343660 5-4WE10X7-5X/EG96N9K4/A06V
R901420353 5-4WE10X7-5X/EG96N9K4/A06VSO924
R901417568 5-4WE10X7-5X/EG96N9K4QMAG24/M
R901367323 5-4WE10X84-5X/DEG24N9K4/M
R901328311 5-4WE10X84-5X/EG24K4QLAG24/M
R901382195 5-4WE10X84-5X/EG24K4QMAG24/CM
R901347119 5-4WE10X84-5X/EG24K4QMAG24/V
R901369768 5-4WE10X84-5X/EG96K4QMAG24/V
R901435458 5-4WE10Y11-5X/EG24K4QMAG24/M
R901444342 5-4WE10Y11-5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901444341 5-4WE10Y11-5X/EG48N9K4QMBG24/M
R901413272 5-4WE10Y5X/EG110N9K4QMAG24/M
R901418177 5-4WE10Y5X/EG110N9K4QMAG24/MSO924
R901418684 5-4WE10Y5X/EG125N9K4QMBG24/M
R901424593 5-4WE10Y5X/EG125N9K4QMBG24/MSO924
R901376353 5-4WE10Y5X/EG12N9K4/M
R901354141 5-4WE10Y5X/EG12N9K4/V
R901415051 5-4WE10Y5X/EG205N9K4/A08M
R901357767 5-4WE10Y5X/EG205N9K4/CM
R901420047 5-4WE10Y5X/EG205N9K4/CMSO924
R901339892 5-4WE10Y5X/EG205N9K4/V
R901158850 5-4WE10Y5X/EG220N9K4QMBG24/M
R901335559 5-4WE10Y5X/EG24K4QLAG24/M
R901347415 5-4WE10Y5X/EG24K4QMAG24/M
R901357766 5-4WE10Y5X/EG24K4QMAG24/MSO771=KM
R901355096 5-4WE10Y5X/EG24K4QMAG24/M=KM
R901349010 5-4WE10Y5X/EG24K4QMAG24/V
R901339893 5-4WE10Y5X/EG24N9K4/A08M
R901349734 5-4WE10Y5X/EG24N9K4/CM
R901339894 5-4WE10Y5X/EG24N9K4/M
R901349486 5-4WE10Y5X/EG24N9K4/V
R901349492 5-4WE10Y5X/EG24N9K4QMAG24/M
R901383186 5-4WE10Y5X/EG24N9K4QMAG24/V
R901347416 5-4WE10Y5X/EG24N9K4QMBG24/M
R901429115 5-4WE10Y5X/EG48N9K4QMAG24/M
R901414893 H5-3WE10A5X/EG24N9K4/M
R901379784 H5-4WE10C5X/EG12N9K4/V
R901378641 H5-4WE10C5X/EG24N9K4/M
R901379403 H5-4WE10C5X/EG24N9K4/V
R901365007 H5-4WE10D5X/EG24N9K4/M
R901352396 H5-4WE10D5X=EG24N8K4/M
R901387060 H5-4WE10E5X/EG24N9K4/M
R901365008 H5-4WE10EA5X/EG24N9K4K/M
R901365201 H5-4WE10EB5X/DEG24K4/M
R901372802 H5-4WE10EB5X/EG26N9K4K/V
R901432843 H5-4WE10G5X/EG24N9K4/M
R901373373 H5-4WE10G5X/EG24N9K4/MSO771
R901442382 H5-4WE10H5X/EG24N9K4/M
R901372435 H5-4WE10J5X/EG24N9K4/M
R901365896 H5-4WE10J5X/EG24N9K4/M=AN
R901367326 H5-4WE10W5X/EG24N9K4/M
R901382009 H5-4WE10X84-5X/EG24K4QMAG24/V
R901368968 H5-4WE10X84-5X/EG24N9K4/M
R901376058 H5-4WE10Y5X/EG24N9K4/M
力士乐REXROTH三位四通和二位四通手动杠杆驱动换向阀H-4WMM
R900488647 H-4WMM16C5X/5
R900488647 H-4WMM16C5X/5
R900492596 H-4WMM16C5X/F
R900486014 H-4WMM16C5X/F/5
R900340938 H-4WMM16C5X/F/V/5
R900490920 H-4WMM16C5X/V/5
R900486015 H-4WMM16D5X//5
R900364335 H-4WMM16D5X/F/23V/5
R900486016 H-4WMM16D5X/F/5
R900488442 H-4WMM16D5X/F/V/5
R900344573 H-4WMM16D5X/V/5
R900496776 H-4WMM16E5X//12
R900486017 H-4WMM16E5X//5
R900376741 H-4WMM16E5X//5
R900499076 H-4WMM16E5X/F/5
R900489598 H-4WMM16E5X/F/V/5
R900365271 H-4WMM16E5X/V/5
R900377428 H-4WMM16EB5X/F
R900487259 H-4WMM16F5X/F/5
R900485991 H-4WMM16G5X/F/5
R900383977 H-4WMM16G5X/F/V/5
R900332236 H-4WMM16G5X/J
R900489167 H-4WMM16G5X/V/5
R900486269 H-4WMM16H5X//5
R900345139 H-4WMM16H5X/F/5
R900494225 H-4WMM16J5X/
R900341160 H-4WMM16J5X//5
R900351733 H-4WMM16J5X/F/23V/5
R900486019 H-4WMM16J5X/F/5
R900374023 H-4WMM16J5X/F/V/5
R900354421 H-4WMM16J5X/V/5
R900344079 H-4WMM16K5X/F/V/5
R900409644 H-4WMM16L5X/23
R900387998 H-4WMM16L5X/5
R900359990 H-4WMM16T5X/F/5
R900488411 H-4WMM16U2-5X/12SO6
R900485054 H-4WMM16UA5X/
R900432699 H-4WMM22C3X
R900432518 H-4WMM22C3X
R900475572 H-4WMM22C3XSO301
R900496158 H-4WMM22C3X/
R900424575 H-4WMM22C3X/F
R900485622 H-4WMM22C3X/F
R900456898 H-4WMM22C3X/F/23
R900486444 H-4WMM22C3X/F/V
R900337271 H-4WMM22C3X/SO301
R900434108 H-4WMM22D3X
R900455470 H-4WMM22D3X/F
R900405664 H-4WMM22D3X/F/19/V
R900470675 H-4WMM22D3X/F/V
R900434585 H-4WMM22D3X/F19
R900469787 H-4WMM22D3X/V
R900429171 H-4WMM22E3X
R900496887 H-4WMM22E3X/
R900444921 H-4WMM22E3X/19
R900446277 H-4WMM22E3X/23
R900356762 H-4WMM22E3X/23SO234
R900478384 H-4WMM22E3X/5
R900430553 H-4WMM22E3X/F
R900495894 H-4WMM22E3X/F
R900446445 H-4WMM22E3X/F/19
R900492204 H-4WMM22E3X/F/J/V
R900486182 H-4WMM22E3X/F/VSO307
R900462699 H-4WMM22E3X/J
R900356763 H-4WMM22E3X/SO234
R900429180 H-4WMM22E3X/V
R900429062 H-4WMM22G3X
R900497158 H-4WMM22G3X/
R900497090 H-4WMM22G3X/F
R900429294 H-4WMM22G3X/F
R900417967 H-4WMM22G3X/F/J
R900471644 H-4WMM22G3X/F23
R900495492 H-4WMM22G3X/J
R900419297 H-4WMM22G3X/J
R900437005 H-4WMM22G3X/V
R900449557 H-4WMM22GA3X/F
R900429182 H-4WMM22H3X/
R900496245 H-4WMM22H3X/
R900435103 H-4WMM22H3X/F
R900429391 H-4WMM22J3X
R900496827 H-4WMM22J3X/
R900460921 H-4WMM22J3X/23
R900431864 H-4WMM22J3X/F
R900496828 H-4WMM22J3X/F
R900486590 H-4WMM22J3X/F/V
R900434194 H-4WMM22J3X/FV
R900497303 H-4WMM22J3X/J
R900476033 H-4WMM22J3X/J
R900486589 H-4WMM22J3X/V
R900440731 H-4WMM22J3X/V
R900462468 H-4WMM22K3X
R900440926 H-4WMM22L3X
R900463033 H-4WMM22L3X/F
R900437895 H-4WMM22M3X/
R900339111 H-4WMM22M3X//23SO225
R900496905 H-4WMM22M3X//23VSO225
R900413362 H-4WMM22M3X/23SO225
R900466070 H-4WMM22M3X/23VSO225
R900428742 H-4WMM22M3X/F
R900464520 H-4WMM22Q3X
R900407399 H-4WMM22Q3X/JSO190
R900454882 H-4WMM22R3X/F
R900432546 H-4WMM22S3X
R900458941 H-4WMM22S3X/F
R900430635 H-4WMM22T3X
R900468744 H-4WMM22T3X/F
R900431621 H-4WMM32C3X/
R900424361 H-4WMM32C3X/F
R900411757 H-4WMM32C3X/F/19
R900407280 H-4WMM32C3X/F/23
R900387835 H-4WMM32C3X/F/V
R900457931 H-4WMM32D3X/
R900434443 H-4WMM32D3X/F
R900373060 H-4WMM32D3X/F/19
R900497092 H-4WMM32D3X/F/23
R900497157 H-4WMM32D3X/F/23
R900350948 H-4WMM32D3X/F/5
R900402011 H-4WMM32D3X/F/V
R900476282 H-4WMM32D3X/F/V/5
R900448131 H-4WMM32D3X/V
R900448131 H-4WMM32D3X/V
R900419870 H-4WMM32D5X/F
R900436667 H-4WMM32E3X/
R900475989 H-4WMM32E3X//5
R900365422 H-4WMM32E3X//5
R900430551 H-4WMM32E3X/F
R900349617 H-4WMM32E3X/F/19
R900429931 H-4WMM32E3X/F/23
R900486183 H-4WMM32E3X/F/VSO307
R900403752 H-4WMM32E42-3X/

4WE10J5X/EG24N9K4/M力士乐电磁阀

来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-31139779  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00