REXROTH蓄能器0531601533

2019年08月21日

REXROTH蓄能器0531601533,德国力士乐原装供应,上海韦米机电设备有限公司主要优势供应产品,销售热线:021-61116913;联系人:雷青;在线QQ:2896079243;移动热线:13524123009;液压元件:柱塞泵、叶片泵、齿轮泵、马达、截止阀、方向阀、减压阀、溢流阀、手动阀、流量控制阀、比例阀、伺服阀、插装阀、电液换向阀、电磁阀、换向阀、电磁球阀、蓄能器、放大版、压力继电器、压力传感器。欢迎新老客户来电咨询采购!

 

蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来,当系统需要时,又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来,重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时,它可以吸收这部分的能量,以保证整个系统压力正常。

液压油是不可压缩液体,因此利用液压油是无法蓄积压力能的,必须依靠其他介质来转换、蓄积压力能。例如,利用气体(氮气)的可压缩性质研制的皮囊式充气蓄能器就是一种蓄积液压油的装置。皮囊式蓄能器由油液部分和带有气密封件的气体部分组成,位于皮囊周围的油液与油液回路接通。当压力升高时油液进入蓄能器,气体被压缩,直到系统管路压力不再上升;当管路压力下降时压缩空气膨胀,将油液压入回路,从而减缓管路压力的下降。

 

DSC00062DSC00061DSC00080DSC00879DSC00873

 

 

液压蓄能器能够储存一定量的能量来释放它的液压系统时所需要的液压装 置。

流体只具有低的可压缩性,然而,气体是高度可压缩的。所有气体工作原理加 载液压蓄能器是基于这种差异。

气囊隔膜式蓄能器的区别在于分离元件的类型。液 压蓄能器主要是由流体的部分和一个气密隔板元件气段。

流体部分与液压回路有连 接。

如果将一个较高的液体压力施加到一个特定的压力气体的量,气体体积随着液 体压力的增加而减小,随着液体压力的增加而增加的气体压力。

如果流体的压力降 低,流体被推进到液压系统由膨胀的气体,直到压力再次平衡。

REXROTH蓄能器0531601533

0531601533 HAD0,35-160-1X/0F08A-2N111-USA
0531601534 HAD0,35-160-1X/0F08A-2N122-USA
0531601571 HAD0,35-160-1X/0U04A-2E111-USA
0531601567 HAD0,35-160-1X/0U04A-2F111-USA
0531601549 HAD0,35-160-1X/0U04A-2N111-USA
0531701501 HAD0,35-160-1X/0U04C-1E111-USA
0531701500 HAD0,35-160-1X/0U04C-1N111-USA
0531601580 HAD0,35-160-1X/0Z06A-1I111-BA
R901203996 HAD0,35-160-1X/0Z06A-1I111-S007
0531601570 HAD0,35-160-1X/100Z06A-1N111-BA
0531601507 HAD0,35-160-1X/10G04A-1N122-BA
R901222136 HAD0,35-160-1X/10U04F-1E111-BA
R987140464 HAD0,35-160-1X/10Z06A-1E111-BA
0531601562 HAD0,35-160-1X/10Z06A-1F111-BA
0531601530 HAD0,35-160-1X/10Z06A-1N111-BA
R901162645 HAD0,35-160-1X/10Z08F-1E111-BA
R901252314 HAD0,35-160-1X/10Z08F6-1E111-BA
0531601558 HAD0,35-160-1X/13Z06A-1N111-BA
0531601548 HAD0,35-160-1X/15G04A-1N111-BA
0531601582 HAD0,35-160-1X/15U04F-1E111-BA
0531601504 HAD0,35-160-1X/15Z06A-1N111-BA
0531601569 HAD0,35-160-1X/15Z06E1-1N111-BA
0531601579 HAD0,35-160-1X/15Z06F-1N111-BA
0531601574 HAD0,35-160-1X/18U04E2-1N111-BA
0531601532 HAD0,35-160-1X/20G04A-1N111-BA
0531601501 HAD0,35-160-1X/20G04A-1N122-BA
0531601529 HAD0,35-160-1X/20Z06A-1N111-BA
0531601543 HAD0,35-160-1X/25G04A-1N111-BA
0531601557 HAD0,35-160-1X/25Z06A-1N111-BA
0531601577 HAD0,35-160-1X/25Z06A-1N111-BA
0531601566 HAD0,35-160-1X/25Z06E-1N111-BA
R901268841 HAD0,35-160-1X/30G04A-1N111-BA
0531601505 HAD0,35-160-1X/35G04A-1N111-BA
0531601560 HAD0,35-160-1X/35Z06A-1N111-BA
0531601515 HAD0,35-160-1X/35Z06E-1N111-BA
0531601563 HAD0,35-160-1X/38U04E2-1N111-BA
0531601559 HAD0,35-160-1X/3Z06A-1F111-BA
0531601531 HAD0,35-160-1X/3Z06A-1N111-BA
0531601554 HAD0,35-160-1X/45G04A-1N111-BA
0531601502 HAD0,35-160-1X/45G04A-1N122-BA
0531601561 HAD0,35-160-1X/45U04E2-1N111-BA
R901269468 HAD0,35-160-1X/4G04A-1N111-BA
0531601537 HAD0,35-160-1X/50Z06A-1E111-BA
0531601556 HAD0,35-160-1X/50Z06A-1F111-BA
R976718010 HAD0,35-160-1X/50Z06A-1I111-BA
0531601500 HAD0,35-160-1X/50Z06A-1N111-BA
R901152757 HAD0,35-160-1X/50Z06E-1N111-BA
0531601538 HAD0,35-160-1X/50Z18F4-1N111-BA
R901152743 HAD0,35-160-1X/50Z18F4-1N111-BA
0531601555 HAD0,35-160-1X/55G04A-1N111-BA
0531601547 HAD0,35-160-1X/60Z06A-1N111-BA
R978037523 HAD0,35-160-1X/6F08A-2N122-USA
0531601503 HAD0,35-160-1X/6Z06A-1I111-BA
0531601546 HAD0,35-160-1X/6Z06A-1N111-BA
0531601551 HAD0,35-160-1X/75Z06A-1N111-BA
R987413357 HAD0,35-160-1X/8G04A-1N111-BA
R978720134 HAD0,35-160-1X/9U04A-2N111-USA
0531601100 HAD0,35-20-1X/0,3G06F4-4N111-BA-003
0531601572 HAD0,35-207-1X/0U04A-2N111-USA
R978715864 HAD0,35-207-1X/28U04A-2N111-USA
R901445983 HAD0,35-207-1X/70U04A-2E111-USA
R978715803 HAD0,35-207-1X/83U04A-2N111-USA
R901183250 HAD0,35-210-1X/0Z06C-1N111-BA
R901255135 HAD0,35-210-1X/0Z06C-1N111-CHN
0531601552 HAD0,35-210-1X/15G04C-1E111-BA
R901274460 HAD0,35-210-1X/15G04C-1N111-BA
R901149021 HAD0,35-210-1X/15G04F-1N111-BA
R976717852 HAD0,35-210-1X/30Z06C-1N111-BA
0531601576 HAD0,35-210-1X/5G04C-1N111-BA
R901394921 HAD0,35-210-1X/80G04C-1N111-BA
0531601601 HAD0,35-211-1X/15Z06E-1E111-BA
R976710252 HAD0,35-211-1X/25Y06A-1N111-BA
0531601602 HAD0,35-211-1X/25Z06E-1E111-BA
0531601600 HAD0,35-211-1X/50Z06A-1E111-BA
0531711501 HAD0,5-160-1X/0U04C-1E111-USA
0531711500 HAD0,5-160-1X/0U04C-1N111-USA
R901255136 HAD0,5-160-1X/0Z06C-1N111-CHN
0531611507 HAD0,5-160-1X/100Z06A-1N111-BA
0531611529 HAD0,5-160-1X/10Z06A-1N111-BA
0531611527 HAD0,5-160-1X/110U04A-1N111-BA
0531611506 HAD0,5-160-1X/120Z06A-1N111-BA
0531611531 HAD0,5-160-1X/15Z06A-1N111-BA
0531611528 HAD0,5-160-1X/18Z06A-1N111-BA
0531611532 HAD0,5-160-1X/25Z06C-1N111-BA
R901183251 HAD0,5-160-1X/2Z06C-1N111-BA
0531611526 HAD0,5-160-1X/30Z06A-1N111-BA
0531711601 HAD0,5-160-1X/32U04C-1E111-USA
R901239155 HAD0,5-160-1X/35G04F-1N111-BA
0531611524 HAD0,5-160-1X/35Z06A-1N111-BA
0531611525 HAD0,5-160-1X/40Z06A-1N111-BA
0531611508 HAD0,5-160-1X/45Z06A-1N111-BA
0531611516 HAD0,5-160-1X/50G04A-1N111-BA
0531611500 HAD0,5-160-1X/50Z06A-1N111-BA
0531611509 HAD0,5-160-1X/55Z06A-1N111-BA
0531611510 HAD0,5-160-1X/60Z06A-1N111-BA
0531611502 HAD0,5-160-1X/65Z04A-1N111-BA
0531611511 HAD0,5-160-1X/65Z06A-1N111-BA
0531611512 HAD0,5-160-1X/70Z06A-1N111-BA
0531611514 HAD0,5-160-1X/80Z06A-1N111-BA
0531611501 HAD0,5-160-1X/85Z06A-1N111-BA
0531611503 HAD0,5-160-1X/95Z06A-1N111-BA
0531611606 HAD0,5-211-1X/0U04A-2N111-USA
0531611603 HAD0,5-211-1X/0U04A-2N111-USA
0531611605 HAD0,5-211-1X/100Y06A-1N111-BA
R901106016 HAD0,5-211-1X/10G04C-1N111-BA
0531611610 HAD0,5-211-1X/110Y06F5-4N111-BA
R901148439 HAD0,5-211-1X/120Y06A-1N111-BA
0531611607 HAD0,5-211-1X/14Y06F-1E111-BA
0531611611 HAD0,5-211-1X/180Y06A-1N111-BA
0531611601 HAD0,5-211-1X/30Y06A-1N111-BA
0531611608 HAD0,5-211-1X/40Y06F-1E111-BA
R901245505 HAD0,5-211-1X/45Y06A-1N111-BA
0531611600 HAD0,5-211-1X/50Y06A-1N111-BA
R901148428 HAD0,5-211-1X/55Y06A-1N111-BA
R979123967 HAD0,5-211-1X/60Y06A-1N111-BA
0531611602 HAD0,5-211-1X/70Y06A-1N111-BA
0531611604 HAD0,5-211-1X/80Y06A-1N111-BA
R901255137 HAD0,5-250-2X/0Z06C-1N111-CHN
R901456604 HAD0,5-250-2X/150Z06C-1N111-BA
R901183253 HAD0,5-250-2X/2Z06C-1N111-BA
R901415542 HAD0,5-250-2X/35Y06A-1N111-BA
R901409186 HAD0,5-250-2X/40Z06C-1N111-BA
R901445989 HAD0,6-330-1X/0G04C-1N111-BA
R901255138 HAD0,7-100-1X/0G04E-1N111-CHN
R901210144 HAD0,7-100-1X/25G04C-1E111-BA
R901164364 HAD0,7-100-1X/2G04E-1N111-BA
R901236553 HAD0,7-100-1X/30G04C-1E111-BA
0531602553 HAD0,7-180-1X/0F08A-2N111-USA
0531602598 HAD0,7-180-1X/0G04A-1N111-BA
0531802501 HAD0,7-180-1X/0G04C-1E111-BA
0531602560 HAD0,7-180-1X/0U04A-2N111-USA
0531702501 HAD0,7-180-1X/0U04C-1E111-USA
0531702500 HAD0,7-180-1X/0U04C-1N111-USA
0531702502 HAD0,7-180-1X/0U06F-1E111-USA
0531602597 HAD0,7-180-1X/0Z06A-1N111-BA
R979034380 HAD0,7-180-1X/0Z06C-1E111-BA
R901365478 HAD0,7-180-1X/0Z06C-1N111-BA
0531602599 HAD0,7-180-1X/0Z06F-1N111-BA
0531602567 HAD0,7-180-1X/100Z06A-1N111-BA
0531602576 HAD0,7-180-1X/10G04A-1E111-BA
0531602578 HAD0,7-180-1X/10G04E-1E111-BA
0531602506 HAD0,7-180-1X/10Z06A-1N111-BA
0531602575 HAD0,7-180-1X/10Z06C-1E111-BA
0531802502 HAD0,7-180-1X/110G04A-1N111-BA
0531602557 HAD0,7-180-1X/12Z06A-1N111-BA
0531602570 HAD0,7-180-1X/13Z06A-1N111-BA
0531702503 HAD0,7-180-1X/14U06F-1E111-USA
0531602577 HAD0,7-180-1X/15G04C-1N111-BA
0531602512 HAD0,7-180-1X/15Z06A-1N111-BA
0531602587 HAD0,7-180-1X/15Z06E-1N111-BA
0531602579 HAD0,7-180-1X/18G04E-1E111-BA
0531602568 HAD0,7-180-1X/20G04A-1N111-BA
0531602517 HAD0,7-180-1X/20G04A-1N122-BA
0531602520 HAD0,7-180-1X/20Z06A-1F111-BA
0531602505 HAD0,7-180-1X/20Z06A-1N111-BA
0531602513 HAD0,7-180-1X/25Z06A-1N111-BA
0531602585 HAD0,7-180-1X/25Z06F-1N111-BA
0531602593 HAD0,7-180-1X/25Z08E-2N111-BA
0531602504 HAD0,7-180-1X/30G03A-1N111-BA
0531602563 HAD0,7-180-1X/30G04C-1N111-BA
0531602574 HAD0,7-180-1X/30G04E-1N111-BA
0531602503 HAD0,7-180-1X/30Z06A-1N111-BA
0531602565 HAD0,7-180-1X/35G04A-1N122-BA
0531602501 HAD0,7-180-1X/35Z06A-1N111-BA
R979035776 HAD0,7-180-1X/35Z06C-1N111-BA
0531602571 HAD0,7-180-1X/35Z08E-1N111-BA
0531602572 HAD0,7-180-1X/40G04A-1N111-BA
0531602507 HAD0,7-180-1X/40Z06A-1N111-BA
0531602591 HAD0,7-180-1X/40Z06F-1N111-BA
0531602586 HAD0,7-180-1X/40Z08E-1N111-BA
0531602592 HAD0,7-180-1X/45G04A-1E111-BA
0531602514 HAD0,7-180-1X/45Z06A-1N111-BA
0531602573 HAD0,7-180-1X/50G04A-1N111-BA
0531602527 HAD0,7-180-1X/50G04A-1N122-BA
R978720137 HAD0,7-180-1X/50U04A-2N111-USA
0531602500 HAD0,7-180-1X/50Z06A-1N111-BA
R979035777 HAD0,7-180-1X/50Z06C-1N111-BA
0531602556 HAD0,7-180-1X/50Z08E-1N111-BA
0531602502 HAD0,7-180-1X/55Z06A-1N111-BA
0531602509 HAD0,7-180-1X/60Z06A-1N111-BA
R979035778 HAD0,7-180-1X/60Z06C-1N111-BA
0531602518 HAD0,7-180-1X/6Z06A-1N111-BA
0531602564 HAD0,7-180-1X/70Z06A-1N111-BA
0531602594 HAD0,7-180-1X/75G04A-1E111-BA
0531602551 HAD0,7-180-1X/75Z06A-1N111-BA
0531602510 HAD0,7-180-1X/80Z06A-1N111-BA
0531602584 HAD0,7-180-1X/80Z06F-1N111-BA

REXROTH蓄能器0531601533

 

 

蓄能器按加载方式可分为

弹簧式

它依靠压缩弹簧把液压系统中的过剩压力能转化为弹簧势能存储起来,需要时释放出去。其结构简单,成本较低。但是因为弹簧伸缩量有限,而且弹簧的伸缩对压力变化不敏感,消振功能差,所以只适合小容量、低压系统(P≦1.0~1.2MPa),或者用作缓冲装置。

活塞式

它通过提升加载在密封活塞上的质量块把液压系统中的压力能转化为重力势能积蓄起来。其结构简单、压力稳定。缺点是安装局限性大,只能垂直安装;不易密封;质量块惯性大,不灵敏。这类蓄能器仅供暂存能量用。

这两种蓄能器因为其局限性已经很少采用。但值得注意的是,有些研究部门从经济角度考虑在这两种蓄能器的结构上做一些改进,在一定程度上克服了其缺点。比如国内某厂采用改进弹簧式蓄能器的结构。加大弹簧外径(大于液压腔直径)、限定弹簧行程(将弹簧最大载荷限定在许用极限载荷以内)的方法提高了蓄能器的工作压力和容量,降低了成本。

REXROTH蓄能器0531601533

0531602529 HAD0,7-180-1X/8Z06A-1N111-BA
R987330884 HAD0,7-180-1X/95G04A-1E111-BA
0531602581 HAD0,7-207-1X/0F08A-2N111-USA
0531602588 HAD0,7-207-1X/0U04C-2N111-USA
R901119605 HAD0,7-207-1X/20U04C-1E111-USA
R901164365 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-BA
R901255139 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-CHN
R901257923 HAD0,7-210-1X/0G04E-1N111-SELO
R901106022 HAD0,7-210-1X/10G04C-1N111-BA
0531802506 HAD0,7-210-1X/130G04C-1N111-BA
R901148650 HAD0,7-210-1X/1G04E-1F111-BA
R901138534 HAD0,7-210-1X/20G04E-1N111-BA
R901235179 HAD0,7-210-1X/27G04C-1E111-BA
R901358817 HAD0,7-210-1X/35G04E-1N111-BA
R987363232 HAD0,7-210-1X/40G04E-1N111-BA
R901444077 HAD0,7-210-1X/40G04E-1N111-BA
R901358815 HAD0,7-210-1X/50G04E-1N111-BA
R976717910 HAD0,7-210-1X/65G04E-1N111-BA
R901232859 HAD0,7-210-1X/70G04E-1N111-BA
R987363229 HAD0,7-210-1X/75G04E-1N111-BA
R901264261 HAD0,7-211-1X/0G04E-1E111-BA
0531602678 HAD0,7-211-1X/10G04E-1E111-BA
0531602679 HAD0,7-211-1X/15G04E-1E111-BA
0531602680 HAD0,7-211-1X/25G04E-1E111-BA
0531602681 HAD0,7-211-1X/50G04E-1E111-BA
0531602682 HAD0,7-211-1X/60G04E-1E111-BA
0531602684 HAD0,7-211-1X/70G04E-1E111-BA
R901253199 HAD0,7-250-1X/0G04A-1N111-BA
R901131514 HAD0,7-250-1X/0G06F4-1N111-BA-004
0531702601 HAD0,7-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531702600 HAD0,7-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531602658 HAD0,7-250-1X/0Z06C-5-111-BA
0531602610 HAD0,7-250-1X/100Z06A-1N111-BA
R901137079 HAD0,7-250-1X/120Z06A-1N111-BA
R901171478 HAD0,7-250-1X/125G04C-1E111-BA
0531602659 HAD0,7-250-1X/130Z06A-1N111-BA
0531602688 HAD0,7-250-1X/140Z06E-1E111-BA
0531602676 HAD0,7-250-1X/150G04C-1E111-BA
0531602666 HAD0,7-250-1X/15G04A-1E111-BA
0531602687 HAD0,7-250-1X/16G06F4-1N111-BA-003
R901192472 HAD0,7-250-1X/180Z06A-1N111-BA
0531602669 HAD0,7-250-1X/20Z06E-1N111-BA
R901124349 HAD0,7-250-1X/25G06F4-1N111-BA-004
0531602615 HAD0,7-250-1X/30Z06A-1N111-BA
0531602668 HAD0,7-250-1X/30Z06E-1N111-BA
0531602655 HAD0,7-250-1X/40Z06A-1N111-BA
R901124046 HAD0,7-250-1X/40Z06A-1N111-BA-004
0531602642 HAD0,7-250-1X/50G04A-1E111-BA
0531602657 HAD0,7-250-1X/50G04A-1N111-BA
0531602671 HAD0,7-250-1X/50G04C-1E111-BA
0531602600 HAD0,7-250-1X/50Z06A-1N111-BA
0531602639 HAD0,7-250-1X/50Z08E-1N111-BA
0531602601 HAD0,7-250-1X/55Z06A-1N111-BA
0531602602 HAD0,7-250-1X/60Z06A-1N111-BA
0531602603 HAD0,7-250-1X/65Z06A-1N111-BA
R901318567 HAD0,7-250-1X/70U04E3-1N111-BA
0531602673 HAD0,7-250-1X/70U04E3-1N111-BA &
0531602604 HAD0,7-250-1X/70Z06A-1N111-BA
0531602665 HAD0,7-250-1X/7Z06E-1N111-BA
0531602611 HAD0,7-250-1X/80G04A-1N111-BA
0531602675 HAD0,7-250-1X/80G04C-1E111-BA
0531602606 HAD0,7-250-1X/80Z06A-1N111-BA
R901171477 HAD0,7-250-1X/90G04C-1E111-BA
0531602656 HAD0,7-250-1X/90G04C-1N111-BA
0531602608 HAD0,7-250-1X/90Z06A-1N111-BA
R901276321 HAD0,7-250-2X/110G04E-1N111-BA
0531702700 HAD0,7-350-1X/0G04C-1E111-USA
R901106044 HAD0,7-350-1X/10G04C-1N111-BA
R901036576 HAD0,7-350-1X/10G04E-1N111-BA
0531602700 HAD0,7-350-1X/17G04F4-1N111-BA-004
R901173940 HAD0,7-350-2X/0G04C-1E111-USA
R901255147 HAD0,7-350-2X/0G04E-1N111-CHN
R901173941 HAD0,7-350-2X/10G04C-1N111-BA
R901173942 HAD0,7-350-2X/17G04F4-1N111-BA-004
R901164366 HAD0,7-350-2X/2G04E-1N111-BA
0531602301 HAD0,7-60-1X/10U11C2-2N111-USA
0531602305 HAD0,7-60-1X/10Y08F-1E111-BA
R901375389 HAD0,7-60-1X/10Y08F-1E345-BA
0531602300 HAD0,7-60-1X/10Z06C-1E111-BA
R901375394 HAD0,7-60-1X/10Z06C-1E345-BA
R901278195 HAD0,7-60-1X/22Y08F-1E111-BA
0531602302 HAD0,7-60-1X/7Z08E-1N111-BA
R978712094 HAD0.7 NEW HOLLAND SPECIAL
R978712100 HAD0.7/180/52/58
R901255140 HAD1,0-200-1X/0G04E-1N111-CHN
0531712501 HAD1,0-200-1X/0U04C-1E111-USA
R901245740 HAD1,0-200-1X/0U04C-1N111-BA
0531712500 HAD1,0-200-1X/0U04C-1N111-USA
0531612506 HAD1,0-200-1X/0U04C-2E111-USA
0531612507 HAD1,0-200-1X/0U04C-2E111-USA-003
0531712502 HAD1,0-200-1X/0Z11F-1E111-USA
0531612510 HAD1,0-200-1X/10G04C-1N111-BA
R901036595 HAD1,0-200-1X/10G04E-1N111-BA
0531612505 HAD1,0-200-1X/10Z06E-1N111-BA
R901142747 HAD1,0-200-1X/10Z08E-1E111-BA
0531612502 HAD1,0-200-1X/20Z08C-1N111-BA
R901346213 HAD1,0-200-1X/22G04C-1E111-BA
R901164367 HAD1,0-200-1X/2G04E-1N111-BA
R987397507 HAD1,0-200-1X/30G04C-1N111-BA UMBAU
0531612503 HAD1,0-200-1X/30Z08C-1N111-BA
R901232290 HAD1,0-200-1X/45G04E-1N111-BA
0531612512 HAD1,0-200-1X/50G04C-1E111-BA
0531612501 HAD1,0-200-1X/50G04C-1N111-BA
0531612500 HAD1,0-200-1X/50Z08C-1N111-BA
R901447137 HAD1,0-200-1X/70G04E-1N111-BA
0531612508 HAD1,0-200-1X/80Z06E-1N111-BA
0531612504 HAD1,0-200-1X/80Z08C-1N111-BA
R901396116 HAD1,0-350-2X/0G04E-1N111-SELO
R976721992 HAD1,4-140-1X/...G04C-1N111-CE P0=…BAR
R901255141 HAD1,4-140-1X/0G04E-1N111-CHN
R901106023 HAD1,4-140-1X/10G04C-1N111-CE
R901287210 HAD1,4-140-1X/10G04E-1E111-CE
0531603407 HAD1,4-140-1X/10Z06C-1N111-CE
R976719132 HAD1,4-140-1X/120Z06C-1N111-CE
0531603424 HAD1,4-140-1X/15Z08E-1N111-CE
0531603436 HAD1,4-140-1X/18G04C-1N111-CE-003
0531603400 HAD1,4-140-1X/20Z06C-1N111-CE
0531603401 HAD1,4-140-1X/25Z06C-1N111-CE
R901164368 HAD1,4-140-1X/2G04E-1N111-CE
0531603402 HAD1,4-140-1X/30Z06C-1N111-CE
0531603403 HAD1,4-140-1X/35Z06C-1N111-CE
0531603404 HAD1,4-140-1X/40Z06C-1N111-CE
0531603429 HAD1,4-140-1X/40Z08E-1N111-CE
0531603405 HAD1,4-140-1X/45Z06C-1N111-CE
0531603435 HAD1,4-140-1X/45Z08C-1E111-CE
0531603433 HAD1,4-140-1X/50G04C-1N111-CE
0531603434 HAD1,4-140-1X/50Z08E-1N111-CE
0531603430 HAD1,4-140-1X/60Z06C-1N111-CE
0531603432 HAD1,4-140-1X/90Z06C-1N111-CE
0531603500 HAD1,4-207-1X/0F08C-2N111-USA
0531603502 HAD1,4-207-1X/0U04C-2E111-USA
0531603501 HAD1,4-207-1X/0U04C-2N111-USA
R987378980 HAD1,4-207-1X/18U04C-2E111
R901240769 HAD1,4-207-1X/55F08C-2N111-USA
R978715813 HAD1,4-207-1X/55F08C-2N111-USA
R901164369 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-CE
R901255142 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-CHN
R901257924 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-SELO
0531703601 HAD1,4-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531703600 HAD1,4-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531603643 HAD1,4-250-1X/0Z08C-1N111-CE
R901264886 HAD1,4-250-1X/0Z08C-1N111-CE
0531603610 HAD1,4-250-1X/100Z08C-1N111-CE
0531603638 HAD1,4-250-1X/120Z08C-1N111-CE
0531603651 HAD1,4-250-1X/12Z08C-1N111-CE
R901213903 HAD1,4-250-1X/135G04C-1N111-CE
0531603636 HAD1,4-250-1X/30Z08C-1N111-CE
0531603644 HAD1,4-250-1X/40Z08C-1N111-CE
0531603642 HAD1,4-250-1X/50G04C-1N111-CE
0531603637 HAD1,4-250-1X/50Z08C-1E111-CE
0531603600 HAD1,4-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531603630 HAD1,4-250-1X/50Z08E-1N111-CE
0531603602 HAD1,4-250-1X/60Z08C-1N111-CE
0531603652 HAD1,4-250-1X/65Z08E-1E111-CE
0531603604 HAD1,4-250-1X/70Z08C-1N111-CE
0531603606 HAD1,4-250-1X/80Z08C-1N111-CE
0531603645 HAD1,4-250-1X/90Z08C-1E111-CE
0531603608 HAD1,4-250-1X/90Z08C-1N111-CE
R901106048 HAD1,4-350-1X/10G04C-1N111-CE
R901036683 HAD1,4-350-1X/10G04E-1N111-CE
0531603703 HAD1,4-350-1X/150G04C-1N111-CE-
0531603701 HAD1,4-350-1X/17G06F4-1N111-CE-004
0531603702 HAD1,4-350-1X/25G06F4-1N111-CE-004
R901255148 HAD1,4-350-2X/0G04E-1N111-CHN
R901173943 HAD1,4-350-2X/10G04C-1N111-CE
R901173944 HAD1,4-350-2X/150G04C-1N111-CE
R901173945 HAD1,4-350-2X/17G06F4-1N111-CE-004
R901173947 HAD1,4-350-2X/25G06F4-1N111-CE-004
R901164370 HAD1,4-350-2X/2G04E-1N111-CE
R901438039 HAD1,4-350-2X/45G04E-1E111-CE
R901255143 HAD2,0-100-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901438068 HAD2,0-100-1X/10G05E5-1N111-CE
R901164371 HAD2,0-100-1X/2G05E5-1N111-CE
0531623303 HAD2,0-100-1X/30G04C-1N111-CE
0531623300 HAD2,0-100-1X/30Z08C-1N111-CE
R987364924 HAD2,0-100-1X/30Z08C-1N111-CE
0531623301 HAD2,0-100-1X/30Z08E-1N111-CE
0531623302 HAD2,0-100-1X/40Z08C-1N111-CE
R901200006 HAD2,0-100-1X/50Z08C-1N111-CE
0531623500 HAD2,0-207-1X/0U04C-2N111-USA
R901255144 HAD2,0-250-1X/0G05E5-1N111-CHN
0531723601 HAD2,0-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531723600 HAD2,0-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531623616 HAD2,0-250-1X/21U04C-1E111-USA
0531623613 HAD2,0-250-1X/25Z08C-1N111-CE
R901164372 HAD2,0-250-1X/2G05E5-1N111-CE
0531623602 HAD2,0-250-1X/50G04C-1N111-CE
0531623600 HAD2,0-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531623605 HAD2,0-250-1X/55U04E4-1N111-CE
0531623608 HAD2,0-250-1X/70U04E4-1N111-CE
R901106050 HAD2,0-350-1X/10G05C-1N111-CE
R901036685 HAD2,0-350-1X/10G05E5-1N111-CE
0531623701 HAD2,0-350-1X/150G05C-1N111-CE
0531623700 HAD2,0-350-1X/17G06F4-1N111-CE-004
R901256158 HAD2,0-350-2X/0G05E5-1N111-CHN
R901344198 HAD2,0-350-2X/0G05E5-1N111-SELO
R901173948 HAD2,0-350-2X/10G05C-1N111-CE
R901173949 HAD2,0-350-2X/150G05C-1N111-CE
R901173950 HAD2,0-350-2X/17G06F4-1N111-CE-004
R901245393 HAD2,0-350-2X/20G05C-1N111-CE-004
R901164373 HAD2,0-350-2X/2G05E5-1N111-CE
R901162607 HAD2,0-350-2X/90G05C-1E111-CE
0531613502 HAD2,8-207-1X/0F08C-2I111-USA
0531613500 HAD2,8-207-1X/0F08C-2N111-USA
0531613501 HAD2,8-207-1X/0F08C-2N122-USA
0531613504 HAD2,8-207-1X/0U04C-2E111-USA
0531613505 HAD2,8-207-1X/0U04C-2I111-USA
0531613503 HAD2,8-207-1X/0U04C-2N111-USA
R978716239 HAD2,8-207-1X/33F08C-2N111-USA
R901164374 HAD2,8-250-1X/0G05E5-1N111-CE
R901255145 HAD2,8-250-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901257925 HAD2,8-250-1X/0G05E5-1N111-SELO
0531713601 HAD2,8-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531713600 HAD2,8-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531713603 HAD2,8-250-1X/0U04E-1E111-USA
0531613637 HAD2,8-250-1X/0Z08C-1E111-CE
0531613638 HAD2,8-250-1X/0Z08C-1N111-CE
0531713602 HAD2,8-250-1X/0Z10C-1E111-USA
0531613625 HAD2,8-250-1X/100G04C-1N111-CE
0531613610 HAD2,8-250-1X/100Z08C-1N111-CE
R978715722 HAD2,8-250-1X/105Z08C-1N111-USA
0531613635 HAD2,8-250-1X/125Z08C-1E111-CE
0531613634 HAD2,8-250-1X/135Z08E-1N111-CE
0531613636 HAD2,8-250-1X/30Z08C-1N111-CE
0531613629 HAD2,8-250-1X/50Z08C-1E111-CE
0531613600 HAD2,8-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531613615 HAD2,8-250-1X/50Z08E-1N111-CE
0531613602 HAD2,8-250-1X/60Z08C-1N111-CE
R409023349 HAD2,8-250-1X/70Z08C-1E111-CE.
0531613604 HAD2,8-250-1X/70Z08C-1N111-CE
R901253181 HAD2,8-250-1X/70Z08C-1N111-CHN
0531613606 HAD2,8-250-1X/80Z08C-1N111-CE
0531613633 HAD2,8-250-1X/90Z08C-1E111-CE
0531613608 HAD2,8-250-1X/90Z08C-1N111-CE
R901395898 HAD2,8-250-2X/0G05E5-1N111-CE
R901395899 HAD2,8-250-2X/0G05E5-1N111-CHN
R901395909 HAD2,8-250-2X/0Z08C-1N111-CE
R901395911 HAD2,8-250-2X/100Z08C-1N111-CE
R901395915 HAD2,8-250-2X/30Z08C-1N111-CE
R901395926 HAD2,8-250-2X/50Z08C-1E111-CE
R901395910 HAD2,8-250-2X/50Z08C-1N111-CE
R901395916 HAD2,8-250-2X/60Z08C-1N111-CE
R901395917 HAD2,8-250-2X/70Z08C-1N111-CE
R901395918 HAD2,8-250-2X/80Z08C-1N111-CE
R901395927 HAD2,8-250-2X/90Z08C-1E111-CE
R901395919 HAD2,8-250-2X/90Z08C-1N111-CE
R901256159 HAD2,8-350-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901106051 HAD2,8-350-1X/10G05C-1N111-CE
R901036723 HAD2,8-350-1X/10G05E5-1N111-CE
R901164375 HAD2,8-350-1X/2G05E5-1N111-CE
R901446680 HAD2,8-350-2X/0G05E5-1N111-CE
R901446660 HAD2,8-350-2X/10G05C-1N111-CE
R901446690 HAD2,8-350-2X/10G05E5-1N111-CE
R901428057 HAD2,8-70-1X/0G04C-1N111-CHN
0531613300 HAD2,8-70-1X/20Z08C-1N111-CE
0531613308 HAD2,8-70-1X/20Z08E-1N111-CE
0531613306 HAD2,8-70-1X/25G04C-1N111-CE
0531613301 HAD2,8-70-1X/25Z08C-1N111-CE
0531613302 HAD2,8-70-1X/30Z08C-1N111-CE
0531613304 HAD2,8-70-1X/40Z08C-1N111-CE
0531613307 HAD2,8-70-1X/5G04C-1N111-CE
0531623501 HAD2-207-1X/0U04C-2E111-USA
R901234899 HAD3,5-250-1X/0G05C-1E111-CE
R901255146 HAD3,5-250-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901164376 HAD3,5-250-1X/2G05E5-1N111-CE
R901395959 HAD3,5-250-2X/0G05C-1E111-CE
R901395958 HAD3,5-250-2X/0G05E5-1N111-CE
R901440820 HAD3,5-250-2X/0G05E5-1N111-CHN
R901256160 HAD3,5-350-1X/0G05E5-1N111-CHN
R901106052 HAD3,5-350-1X/10G05C-1N111-CE
R901036729 HAD3,5-350-1X/10G05E5-1N111-CE
R901164377 HAD3,5-350-1X/2G05E5-1N111-CE
R901446681 HAD3,5-350-2X/0G05E5-1N111-CE
R901446661 HAD3,5-350-2X/10G05C-1N111-CE
R901446691 HAD3,5-350-2X/10G05E5-1N111-CE

REXROTH蓄能器0531601533

来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-51334670-803  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670-808

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00