AVENTICS维护单元0821302184

2019年05月08日

AVENTICS维护单元0821302184是上海韦米机电设备有限公司主营产品之一,销售热线:021-61116913;联系人:雷青;在线QQ:2896079243;移动热线:13524123009;欢迎新老客户来电咨询采购!

 

0821302184.JPG0821302184 安沃驰维护单元.JPG0821302184 AVENTICS压缩空气保养单元.JP0821302184 AVENTICS维护单元.JPGR412007210 AVENTICS过滤器调压阀.JPGR412006106 安沃驰调压阀.JPGR412006106 AVENTICS调压阀.JPGR412007261.JPG

 

 

压缩空气过滤器减压阀采用滚动式膜片,当输入端压力波动时,减压阀膜片自动作出调整,使压力平稳的输出,保证压力稳定。

组合式过滤减压阀可根据输出压力精度的要求选配高精度的精密减压阀;在使用过程中,压缩空气经过两级三段式过滤器去除压缩空气中的油、水、尘等杂质后,大大提高了减压阀膜片的使用寿命和调节压力的精密度;由于过滤元件使用寿命较长,在维护上可单独对过滤元件、减压元件进行修复,无需整体更换,大大节约成本。

 

压缩空气流入压力调节阀并作用在压缩空气调节阀的膜片的侧上两次。弹簧作用在隔膜的另一侧,并通过手钮调节弹簧的压缩力。当在第二压力边缘消耗压缩空气时,作用在隔膜上的压力减小,压缩弹簧向上推动阀杆,并使密封垫圈从阀座升起。压缩空气流入两个压力侧,并在达到平衡状态之前继续流向两个压力侧。

 

如果由于作用在工作元件上的外力或压缩空气压力调节阀压缩弹簧的设定值而使二次压力(工作边缘)上升到预设值以上,则膜片上表面的载荷增加。GM迫使弹簧向下压缩。阀杆与阀座分离,并且在两个压力侧的压缩空气可以通过排气口逸出。压缩空气在两个压力恢复到预设压力之前继续逃逸。排气口不应关闭(否则将使阀瓣损坏)。补偿喷嘴突出与二次压力气流通道,可与较高流量情形下降低作用于膜片的压力。此可防止二次压力因高流量值而降低其压力值。为避免压缩空气调压阀阀瓣产生震动,在阀瓣内加装一缓冲装置。

 

油雾器在气动流体传动系统中,动力是通过闭合回路中的压缩空气来传递和控制的。在空气介质需要润滑的场合,油雾器就是设计用以把需要的润滑剂加入到空气流中的元器件。

油雾器是一种特殊的注油装置,它将润滑油进行雾化并注入空气流中,随压缩空气流入需要润滑的部位,达到润滑的目的,但现在由于很多产品都可以做到无油润滑,所以现在三联件油雾器的使用频率越来越低了,没有油雾器的时候三联件变为两联件

AVENTICS维护单元0821302184

0821302184 MAINTENANCE UNIT .
0821302190 REGULATEUR-PRECISION-0.5-2
0821302200 PRESSURE REGULATOR HF03-PESS. REGULATOR
0821302400 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS
0821302401 NL2-RGS-G014-GAN-100-SS
0821302402 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS
0821302403 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-100-SS
0821302404 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS
0821302405 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-030-SS
0821302406 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-060-SS
0821302407 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-060-SS
0821302408 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS
0821302409 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-060-DS
0821302410 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS
0821302411 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS
0821302415 PRESSURE REGULATOR .
0821302416 PRESSURE REGULATOR .
0821302417 PRESSURE REGULATOR NL2 DRUCKREGLER 1/
0821302418 PRESSURE REGULATOR .
0821302425 MU1-RGS-G018-GAN-MAN-035-SS
0821302426 MU1-RGS-G018-GAN-MAN-070-SS
0821302427 MU1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS
0821302429 MU1-RGS-G014-GAN-MAN-035-SS
0821302432 NL2-RGS-G018-GAN-MAN-060-SS
0821302438 PRESSURE REGULATOR .
0821302440 NL2-RGS-G038-GAU-MAN-100-SS
0821302441 NL2-RGS-G038-GAN-MAN-100-SS
0821302442 NL2-RGS-G038-GAU-MAN-100-SS
0821302443 NL2-RGS-G038-GAN-MAN-100-SS
0821302444 NL2-RGS-G038-GAN-MAN-030-SS
0821302445 PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-2,00)
0821302446 PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-4,00)
0821302447 PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-7,00)
0821302448 MU1-RGS-G014-GAN-SS P(0,15-7,00)
0821302449 MU1-RGS-G014-GAN-SS P(0,40-10,00)
0821302451 PRESSURE REGULATOR NL2-RGS-G038-GAU-MEC&
0821302452 NL2-RGS-G038-GAU-MAN-060-SS
0821302453 NL2-RGS-G038-GAN-MAN-060-SS
0821302454 NL2-RGS-G038-GAU-MAN-030-SS
0821302455 NL2-RGS-G038-GAU-MAN-060-SS
0821302456 PRESSURE REGULATOR NL2-RGS-G038-GAN-MEC&
0821302457 NL2-RGS-G038-GAN-MAN-060-SS
0821302458 PRESSURE REGULATOR .
0821302459 PRESSURE REGULATOR .
0821302500 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-100-SS
0821302501 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-100-SS
0821302502 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-100-SS
0821302503 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-100-SS
0821302504 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-030-SS
0821302505 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-030-SS
0821302506 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-060-SS
0821302507 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-100-DS
0821302508 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-060-DS
0821302509 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-030-DS
0821302511 NL4-RGP-G012-GAN-MAN-030-SS
0821302512 NL4-RGP-G012-GAN-MAN-060-SS
0821302513 NL4-RGP-G012-GAN-MAN-100-SS
0821302514 PRESSURE REGULATOR .
0821302515 NL2-RGP-G014-GAN-MAN-030-SS
0821302516 NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS
0821302517 NL2-RGP-G014-GAN-MAN-100-SS
0821302524 NL4-RGP-G012-GAN-MAN-030-DS
0821302525 NL4-RGP-G012-GAN-MAN-060-DS
0821302526 NL4-RGP-G012-GAN-MAN-100-DS
0821302527 NL2-RGP-G014-GAN-MAN-030-DS
0821302528 NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-DS
0821302529 NL2-RGP-G014-GAN-MAN-100-DS
0821302530 NL4-RGP-G038-GAU-MAN-030-SS
0821302538 PRESSURE REGULATOR .
0821302539 PRESSURE REGULATOR .
0821302540 NL4-RGS-G034-GAU-MAN-100-SS
0821302541 NL4-RGS-G034-GAN-MAN-100-SS
0821302542 NL4-RGS-G034-GAU-MAN-100-SS
0821302543 NL4-RGS-G034-GAN-MAN-100-SS
0821302544 NL4-RGS-G034-GAU-MAN-030-SS
0821302545 NL4-RGS-G034-GAU-MAN-060-SS
0821302546 NL4-RGS-G034-GAN 0,1-3BAR
0821302547 NL4-RGS-G034-GAN 0,2-6BAR
0821302548 NL4-RGS-G034-GAU-MAN-030-SS
0821302549 NL4-RGS-G034-GAU-MAN-060-SS
0821302550 NL4-RGS-G034-GAN-MAN-030-SS
0821302551 NL4-RGS-G034-GAN-MAN-060-SS
0821302552 PRESSURE REGULATOR .
0821302554 PR1-RGP-G038-GAN-SS P(0,05-3,00)
0821302555 PR1-RGP-G038-GAN-SS P(0,05-5,00)
0821302556 PR1-RGP-G038-GAN-SS P(0,05-7,00)
0821302557 NL2-RGS-G014-GAH-MAN-030-SS
0821302558 NL2-RGS-G014-GAH-MAN-100-SS
0821302559 NL2-RGS-G014-GAH-MAN-060-SS
0821302560 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-060-SS
0821302561 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-060-SS
0821302562 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-030-SS
0821302563 PRESSURE REGULATOR .
0821302565 PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-3,00)
0821302566 PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-5,00)
0821302567 PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-7,00)
0821302568 PRESSURE REGULATOR .
0821302569 PRESSURE REGULATOR .
0821302580 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-060-SS
0821302581 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-030-SS
0821302582 NL4-RGS-G012-GAU-MAN-060-SS
0821302583 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-030-SS
0821302584 NL4-RGS-G012-GAN-MAN-060-SS
0821302705 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-030-SS
0821302706 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-060-SS
0821302707 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS
0821302708 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-030-SS
0821302709 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-060-SS
0821302710 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-100-SS
0821302711 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-SS
0821302712 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-060-SS
0821302713 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-SS
0821302714 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS
0821302715 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-060-SS
0821302716 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS
0821302723 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS
0821302725 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-030-SS
0821302726 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-060-SS
0821302727 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-100-SS
0821302728 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-030-SS
0821302729 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-060-SS
0821302730 NL1-RGS-G018-GAU-MAN-100-SS
0821302731 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-SS
0821302732 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-060-SS
0821302733 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-SS
0821302734 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-030-SS
0821302735 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-060-SS
0821302736 NL1-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS
0821302737 NL1-RGS-G014-GAN-SS
0821302739 NL1-RGS-G014-GAH-SS
0821302741 NL1-RGS-G014-GAN-SS
0821302742 NL1-RGS-G018-GAN-SS
0821302743 NL1-RGS-G014-GAH-MAN-060-DS
0821302744 NL1-RGS-G014-GAN-SS
0821302801 NL6-RGS-G034-GAN-MAN-100-SS
0821302802 NL6-RGS-G100-GAN-MAN-100-SS
0821302803 NL6-RGS-G034-GAU-MAN-100-SS
0821302804 NL6-RGS-G100-GAU-MAN-100-SS
0821302805 NL6-RGS-G034-GAN-MAN-100-SS
0821302806 NL6-RGS-G100-GAN-MAN-100-SS
0821302807 NL6-RGS-G034-GAU-MAN-100-SS
0821302808 NL6-RGS-G100-GAU-MAN-100-SS
0821302809 NL6-RGS-G034-GAN-PNE-100
0821302810 NL6-RGS-G100-GAN-PNE-100
0821302811 PRESSURE REGULATOR .
0821302812 PRESSURE REGULATOR .
0821302814 MAINTENANCE UNIT .
0821302816 PRESSURE REGULATOR .
0821303005 AIR FILTER .
0821303008 AIR FILTER .
0821303010 AIR FILTER .
0821303015 CONDENSATE SEPARAT .
0821303016 AIR FILTER .
0821303053 OIL SEPARATOR MU1-EFN-G012
0821303054 OIL SEPARATOR MU1-EFN-G100
0821303055 OIL SEPARATOR MU1-EFN-G034
0821303300 AIR FILTER .
0821303301 AIR FILTER .
0821303302 NL4-FLP-G014-SSN-AO-00,30
0821303303 NL4-FLP-G014-SSN-AO-00,30
0821303305 NL2-FLC-G014-PNB-AO-00,01
0821303306 AIR FILTER NL4 G1/2 0,3UM
0821303308 NL2-FLP-G014-PNB-HO-00,30
0821303309 PRELIMINARY FILTER NL2-FLP-G014-PNB-AO-&
0821303400 NL2-FLS-G014-PNB-HO-05,00
0821303401 NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00
0821303402 NL2-FLS-G014-SSS-HO-05,00
0821303403 NL2-FLS-G014-PNB-AO-05,00
0821303404 NL2-FLS-G014-PBS-AO-05,00
0821303405 NL2-FLS-G014-SSS-AO-05,00
0821303413 AIR FILTER .
0821303418 NL2-FLC-G014-SSN-AO-00,01
0821303419 NL2-FLC-G014-SSN-AO-00,01
0821303430 LUFTFILTER
0821303440 NL2-FLS-G038-PNB-HO-05,00
0821303441 NL2-FLS-G038-PBS-HO-05,00
0821303442 NL2-FLS-G038-SSS-HO-05,00
0821303443 NL2-FLS-G038-PNB-AO-05,00
0821303444 NL2-FLS-G038-PBS-AO-05,00
0821303445 NL2-FLS-G038-SSS-AO-05,00
0821303449 NL2-FLC-G014-PNB-HO-00,01
0821303500 NL4-FLS-G012-PNB-HO-05,00
0821303501 NL4-FLS-G012-PBS-HO-05,00
0821303502 NL4-FLS-G012-SSS-HO-05,00
0821303503 NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00
0821303504 NL4-FLS-G012-PBS-AO-05,00
0821303505 NL4-FLS-G012-SSS-AO-05,00
0821303512 NL4-FLP-G012-SMN-NO-00,30-VAKUUM
0821303514 NL4-FLC-G012-PNB-HO-00,01
0821303515 NL4-FLP-G012-SLN-AO-00,30
0821303516 NL4-FLC-G012-SLN-AO-00,01
0821303517 NL4-FLA-G012-SLN
0821303518 NL4-FLV-G012-PNB-NO-0,3
0821303529 NL4-FLP-G012-PNB-HO-00,30
0821303530 AIR FILTER .
0821303531 NL4-FLA-G012-PNB
0821303540 NL4-FLS-G034-PNB-HO-05,00
0821303541 NL4-FLS-G034-PBS-HO-05,00
0821303542 NL4-FLS-G034-SSS-HO-05,00
0821303543 NL4-FLS-G034-PNB-AO-05,00
0821303544 NL4-FLS-G034-PBS-AO-05,00
0821303545 NL4-FLS-G034-SSS-AO-05,00
0821303546 AIR FILTER .
0821303557 AIR FILTER .
0821303558 AIR FILTER .
0821303559 AIR FILTER .
0821303569 NL4-FLC-G012-SSN-HO-0,01-W00
0821303571 NL4-FLC-G012-PNB-AO-00,01
0821303710 NL1-FLS-G018-PNB-HO-05,00
0821303711 NL1-FLS-G018-SSN-HO-05,00
0821303712 NL1-FLS-G018-PNB-AO-05,00
0821303713 NL1-FLS-G014-PNB-HO-05,00
0821303714 NL1-FLS-G014-SSN-HO-05,00
0821303715 NL1-FLS-G014-PNB-AO-05,00
0821303716 NL1-FLC-G018-PNB-HO-00,01
0821303717 NL1-FLC-G018-PNB-AO-00,01
0821303718 NL1-FLC-G014-PNB-HO-00,01
0821303719 AIR FILTER .
0821303720 AIR FILTER .
0821303721 AIR FILTER .
0821303723 NL1-FLV-G018-PNB-NO-0,3U
0821303801 NL6-FLS-G034-PNB-HO-40,00
0821303802 NL6-FLS-G034-PBS-HO-40,00
0821303803 NL6-FLS-G034-SSS-HO-40,00
0821303804 NL6-FLS-G034-PNB-AO-40,00
0821303805 NL6-FLS-G034-PBS-AO-40,00
0821303806 NL6-FLS-G034-SSS-AO-40,00
0821303807 NL6-FLS-G100-PNB-HO-40,00
0821303808 NL6-FLS-G100-PBS-HO-40,00
0821303809 NL6-FLS-G100-SSS-HO-40,00
0821303810 NL6-FLS-G100-PNB-AO-40,00
0821303811 NL6-FLS-G100-PBS-AO-40,00
0821303812 NL6-FLS-G100-SSS-AO-40,00
0821303814 NL6-FLC-G100-SSN-AO-00,01
0821303815 NL6-FLA-G100-SSN-NO
0821303816 NL6-FLP-G100-SSN-AO-00,30
0821303817 NL6-FLA-G034-SSN-NO
0821303818 NL6-FLP-G034-SSN-AO-00,30
0821303819 NL6-FLC-G034-SSN-AO-00,01
0821303820 NL6-FLS-G100-PNB-AO-08,00
0821303821 NL6-FLS-G100-PBS-AO-08,00
0821304004 IMPULSE METER .
0821304005 IMPULSE METER .
0821304008 IMPULSE METER .
0821304009 IMPULSE METER .
0821304014 IMPULSE METER .
0821304015 IMPULSE METER .
0821304016 IMPULSE METER .
0821304017 IMPULSE METER .
0821304018 IMPULSE METER .
0821304019 IMPULSE METER .
0821304020 IMPULSE METER .
0821304021 IMPULSE METER .
0821304023 IMPULSE METER .
0821304024 IMPULSE METER .
0821305001 EBP-05-NN-N-N-NN
0821305002 EBP-05-NN-N-N-NN
0821305003 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305004 EBP-21-NN-N-N-NN
0821305005 EBP-25-NN-N-N-NN
0821305006 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305007 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305008 EBP-15-NN-N-N-NN
0821305009 EIX-PI-07-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
0821305012 NON-RETURN VALVE .
0821305017 FILTER SERIE VFB-1/4
0821305018 FILTER SERIE VFB-3/8
0821305020 VACUUM PUMP .
0821305021 VACUUM PUMP .
0821305026 EBE-ET-07-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305027 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305028 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G038-024DC
0821305029 EBE-ET-07-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305030 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305031 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G038-230AC
0821305032 EBE-ET-07-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305033 EBE-ET-10-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-024DC
0821305035 EBE-ET-07-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305036 EBE-ET-10-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-230AC
0821305038 EBE-ET-07-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305039 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305040 EBE-ET-10-NC-N-N-NN-G014-G014-G038-NCOIL
0821305041 EBE-ET-07-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305042 EBE-ET-10-NC-I-N-NN-G014-G014-G014-NCOIL
0821305043 FLOW-CONTROL VALVE VCK-M5
0821305044 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G1/8
0821305045 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G1/4
0821305046 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G3/8
0821305047 FLOW-CONTROL VALVE VCK-G1/2
0821305060 CONTROL UNIT .
0821305062 TWEEZERS .
0821305132 ECS-EC-10-NO-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305133 ECS-EC-10-NC-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305134 ECS-EC-10-NO-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305135 ECS-EC-10-NC-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305136 ECS-EC-10-NO-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305137 ECS-EC-15-NO-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305138 ECS-EC-15-NC-I-S-NN-G018-G018-S001
0821305139 ECS-EC-15-NO-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305140 ECS-EC-15-NC-I-S-VE-G018-G018-S001
0821305141 ECS-EC-15-NO-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305142 ECS-EC-20-NO-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305143 ECS-EC-20-NC-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305144 ECS-EC-20-NO-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305145 ECS-EC-20-NC-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305146 ECS-EC-20-NO-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305147 ECS-EC-30-NO-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305148 ECS-EC-30-NC-I-S-NN-G014-G038-S001
0821305149 ECS-EC-30-NO-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305150 ECS-EC-30-NC-I-S-VE-G014-G038-S001
0821305151 ECS-EC-30-NO-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305159 VACUUM PUMP G014
0821305160 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-DA08-DA08-DA08
0821305161 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-DA08-DA08-S001
0821305164 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-G018-G018-G018
0821305165 ECV-PC-15-NN-A-S-NN-G018-G018-S001
0821305168 ANGLE JOINT .
0821305169 ANGLE JOINT .
0821305170 ANGLE JOINT .
0821305171 PSL-M003-M003-0005
0821305172 PSL-M005-M005-0010
0821305173 PSL-G018-G018-0015
0821305174 PSL-G018-G018-0025
0821305175 PSL-G018-G018-0050
0821305176 PSL-G018-G014-0025
0821305177 PSL-G018-G014-0050
0821305178 PSL-G018-G014-0075
0821305179 PSL-G038-G012-0025
0821305180 PSL-G038-G012-0075
0821305181 FILTER .
0821305182 FILTER .
0821305183 FILTER .
0821305184 FILTRE-A-VIDE-VFC-G1/2
0821305185 FILTER .
0821305186 EIX-PI-05-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
0821305187 EIX-PI-09-NN-N-N-NN-G014-G018-M005
0821305188 ECS-EC-10-NC-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305189 ECS-EC-15-NC-I-S-RE-G018-G018-S001
0821305190 ECS-EC-20-NC-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305191 ECS-EC-30-NC-I-S-RE-G014-G038-S001
0821305192 ECS-EC-10-NC-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305193 ECS-EC-15-NC-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305194 ECS-EC-20-NC-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305195 ECS-EC-30-NC-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305196 ECS-EC-10-NO-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305197 ECS-EC-15-NO-I-S-VD-G018-G018-S001
0821305198 ECS-EC-20-NO-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305199 ECS-EC-30-NO-I-S-VD-G014-G038-S001
0821305202 ECM-EC-10-NC-A-N-VE-M005-M005-S001
0821305203 EMP-PT-25-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305204 EMP-PT-25-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305205 EMP-PT-50-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305206 EMP-PT-50-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305207 EMP-PT-100-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305208 EMP-PT-100-NN-N-N-NN-G014-G012-S001
0821305209 ECS-EC-10-NO-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305210 ECS-EC-15-NO-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305211 ECS-EC-20-NO-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305212 ECS-EC-30-NO-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305213 ECS-EC-10-NC-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305214 ECS-EC-15-NC-I-S-RD-G018-G018-S001
0821305215 ECS-EC-20-NC-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305216 ECS-EC-30-NC-I-S-RD-G014-G038-S001
0821305217 VACUUM PUMP .
0821400287 CONNECTION PLUG IO-BOX
0821400288 CONNECTION PLUG .
0821401010 CG1-U-SB-032-0050
0821401011 CG1-U-SB-032-0100
0821401012 CG1-U-SB-032-0160
0821401013 CG1-U-SB-032-0200
0821401014 CG1-U-SB-032-0250
0821401015 CG1-U-SB-032-0320
0821401016 CG1-U-SB-032-0400
0821401017 CG1-U-SB-032-0500
0821401018 CG1-U-SB-032-0600
0821401019 CG1-U-SB-032-0800
0821401020 CG1-U-SB-040-0050
0821401021 CG1-U-SB-040-0100
0821401022 CG1-U-SB-040-0160
0821401023 CG1-U-SB-040-0200
0821401024 CG1-U-SB-040-0250
0821401025 CG1-U-SB-040-0320
0821401026 CG1-U-SB-040-0400
0821401027 CG1-U-SB-040-0500
0821401028 CG1-U-SB-040-0600
0821401029 CG1-U-SB-040-0800
0821401030 CG1-U-SB-050-0050
0821401031 CG1-U-SB-050-0100
0821401032 CG1-U-SB-050-0160
0821401033 CG1-U-SB-050-0200
0821401034 CG1-U-SB-050-0250
0821401035 CG1-U-SB-050-0320
0821401036 CG1-U-SB-050-0400
0821401037 CG1-U-SB-050-0500
0821401038 CG1-U-SB-050-0600
0821401039 CG1-U-SB-050-0800
0821401050 CG1-U-SB-080-0050
0821401051 CG1-U-SB-080-0100
0821401052 CG1-U-SB-080-0160
0821401053 CG1-U-SB-080-0200
0821401054 CG1-U-SB-080-0250
0821401055 CG1-U-SB-080-0320
0821401056 CG1-U-SB-080-0400
0821401057 CG1-U-SB-080-0500
0821401058 CG1-U-SB-080-0600
0821401059 CG1-U-SB-080-0800
0821401060 CG1-U-SB-100-0050
0821401061 CG1-U-SB-100-0100
0821401062 CG1-U-SB-100-0160
0821401063 CG1-U-SB-100-0200
0821401064 CG1-U-SB-100-0250
0821401065 CG1-U-SB-100-0320
0821401066 CG1-U-SB-100-0400
0821401067 CG1-U-SB-100-0500
0821401068 CG1-U-SB-100-0600
0821401069 CG1-U-SB-100-0800
0821401070 CG1-U-SB-020-0050
0821401071 CG1-U-SB-020-0100
0821401072 CG1-U-SB-020-0160
0821401073 CG1-U-SB-020-0200
0821401074 CG1-U-SB-020-0250
0821401075 CG1-U-SB-020-0400
0821401077 CG1-U-SB-020-0800
0821401078 CG1-U-SB-020-1000
0821401080 CG1-U-SB-025-0050
0821401081 CG1-U-SB-025-0100
0821401082 CG1-U-SB-025-0160
0821401083 CG1-U-SB-025-0200
0821401084 CG1-U-SB-025-0250
0821401085 CG1-U-SB-025-0400
0821401086 CG1-U-SB-025-0600
0821401087 CG1-U-SB-025-0800
0821401095 CG1-U-SB-012-0050
0821401096 CG1-U-SB-012-0100
0821401097 CG1-U-SB-012-0200
0821401130 LU1-032-AL-AN
0821401131 LU1-040-AL-AN
0821401132 LU1-050/063-AL-AN
0821401133 LU1-080/100-AL-AN
0821401134 LU1-032-AL-AN
0821401135 LU1-040-AL-AN
0821401136 LU1-050-AL-AN
0821401137 LU1-080-AL-AN
0821401140 LU2-032-AL-AN
0821401141 LU2-040-AL-AN
0821401142 LU2-050/063-AL-AN
0821401143 LU2-080/100-AL-AN
0821401152 HU2-020-AL-AN-BK
0821401153 HU2-025-AL-AN-BK
0821401154 HU2-032-AL-AN-BK
0821401155 HU2-040-AL-AN-BK
0821401156 HU2-050-AL-AN-BK
0821401157 HU2-063-AL-AN-BK
0821401158 HU2-080-AL-AN-BK
0821401159 HU2-100-AL-AN-BK
0821401163 HU1-020-AL-AN-BK
0821401164 HU1-025-AL-AN-BK
0821401165 HU1-032-AL-AN-BK
0821401166 HU1-040-AL-AN-BK
0821401167 HU1-050-AL-AN-BK
0821401168 HU1-063-AL-AN-BK
0821401169 HU1-080-AL-AN-BK
0821401170 HU1-100-AL-AN-BK
0821401200 CG1-H-SB-020-0050
0821401201 CG1-H-SB-020-0100
0821401202 CG1-H-SB-020-0160
0821401203 CG1-H-SB-020-0200
0821401204 CG1-H-SB-020-0250
0821401205 CG1-H-SB-020-0400
0821401206 CG1-H-SB-020-0600
0821401207 CG1-H-SB-020-0800
0821401210 CG1-H-SB-025-0050
0821401211 CG1-H-SB-025-0100
0821401212 CG1-H-SB-025-0160
0821401213 CG1-H-SB-025-0200
0821401214 CG1-H-SB-025-0250
0821401215 CG1-H-SB-025-0400
0821401216 CG1-H-SB-025-0600
0821401217 CG1-H-SB-025-0800
0821401220 CG1-H-SB-032-0050
0821401221 CG1-H-SB-032-0100
0821401222 CG1-H-SB-032-0160
0821401223 CG1-H-SB-032-0200
0821401224 CG1-H-SB-032-0250
0821401225 CG1-H-SB-032-0320
0821401226 CG1-H-SB-032-0400
0821401227 CG1-H-SB-032-0500
0821401228 CG1-H-SB-032-0600
0821401229 CG1-H-SB-032-0800
0821401230 CG1-H-SB-040-0050
0821401231 CG1-H-SB-040-0100
0821401232 CG1-H-SB-040-0160
0821401233 CG1-H-SB-040-0200
0821401234 CG1-H-SB-040-0250
0821401235 CG1-H-SB-040-0320
0821401236 CG1-H-SB-040-0400
0821401237 CG1-H-SB-040-0500
0821401238 CG1-H-SB-040-0600
0821401239 CG1-H-SB-040-0800
0821401240 CG1-H-SB-050-0050
0821401241 CG1-H-SB-050-0100
0821401242 CG1-H-SB-050-0160
0821401243 CG1-H-SB-050-0200
0821401244 CG1-H-SB-050-0250
0821401245 CG1-H-SB-050-0320
0821401246 CG1-H-SB-050-0400
0821401247 CG1-H-SB-050-0500
0821401249 CG1-H-SB-050-0600
0821401260 CG1-H-SB-080-0100
0821401261 CG1-H-SB-080-0200
0821401262 CG1-H-SB-080-0320
0821401263 CG1-H-SB-080-0500
0821401264 CG1-H-SB-080-0600
0821401265 CG1-H-SB-080-0800
0821401266 CG1-H-SB-080-1000
0821401267 CG1-H-SB-080-1200
0821401270 CG1-H-SB-100-0100
0821401271 CG1-H-SB-100-0200
0821401272 CG1-H-SB-100-0320
0821401273 CG1-H-SB-100-0500
0821401274 CG1-H-SB-100-0600
0821401275 CG1-H-SB-100-0800
0821401276 CG1-H-SB-100-1000
0821401277 CG1-H-SB-100-1200
0821401280 CG1-H-SB-063-0050
0821401281 CG1-H-SB-063-0100
0821401282 CG1-H-SB-063-0200
0821401283 CG1-H-SB-063-0320
0821401284 CG1-H-SB-063-0500
0821401285 CG1-H-SB-063-0160
0821401286 CG1-H-SB-063-0250
0821401287 CG1-H-SB-063-0400
0821401288 CG1-H-SB-063-0600
0821401289 CG1-H-SB-063-0800
0821401290 CG1-H-SB-063-1000
0821401291 CG1-H-SB-063-1200
0821401295 CG1-H-SB-012-0050
0821401296 CG1-H-SB-012-0100
0821401297 CG1-H-SB-012-0200
0821401300 CG1-H-BB-020-0050
0821401301 CG1-H-BB-020-0100
0821401302 CG1-H-BB-020-0250
0821401303 CG1-H-BB-020-0400
0821401304 CG1-H-BB-020-0600
0821401305 CG1-H-BB-020-0800
0821401310 CG1-H-BB-025-0050
0821401311 CG1-H-BB-025-0100
0821401312 CG1-H-BB-025-0250
0821401313 CG1-H-BB-025-0400
0821401314 CG1-H-BB-025-0600
0821401315 CG1-H-BB-025-0800
0821401320 CG1-H-BB-032-0050
0821401321 CG1-H-BB-032-0100
0821401322 CG1-H-BB-032-0200
0821401323 CG1-H-BB-032-0320
0821401324 CG1-H-BB-032-0500
0821401325 CG1-H-BB-032-0600
0821401326 CG1-H-BB-032-0800
0821401327 CG1-H-BB-032-1000
0821401328 CG1-H-BB-032-1200
0821401330 CG1-H-BB-040-0050
0821401331 CG1-H-BB-040-0100
0821401332 CG1-H-BB-040-0200
0821401333 CG1-H-BB-040-0320
0821401334 CG1-H-BB-040-0500
0821401335 CG1-H-BB-040-0600
0821401336 CG1-H-BB-040-0800
0821401337 CG1-H-BB-040-1000
0821401338 CG1-H-BB-040-1200
0821401340 CG1-H-BB-050-0050
0821401341 CG1-H-BB-050-0100
0821401342 CG1-H-BB-050-0200
0821401343 CG1-H-BB-050-0320
0821401344 CG1-H-BB-050-0500
0821401345 CG1-H-BB-050-0600
0821401346 CG1-H-BB-050-0800
0821401347 CG1-H-BB-050-1000
0821401348 CG1-H-BB-050-1200
0821401360 CG1-H-BB-080-0100
0821401361 CG1-H-BB-080-0200
0821401362 CG1-H-BB-080-0320
0821401363 CG1-H-BB-080-0500
0821401364 CG1-H-BB-080-0600
0821401365 CG1-H-BB-080-0800
0821401366 CG1-H-BB-080-1000
0821401367 CG1-H-BB-080-1200
0821401370 CG1-H-BB-100-0100
0821401371 CG1-H-BB-100-0200
0821401372 CG1-H-BB-100-0320
0821401373 CG1-H-BB-100-0500
0821401374 CG1-H-BB-100-0600
0821401375 CG1-H-BB-100-0800
0821401376 CG1-H-BB-100-1000
0821401377 CG1-H-BB-100-1200
0821401380 CG1-H-BB-063-0050
0821401381 CG1-H-BB-063-0100
0821401382 CG1-H-BB-063-0200
0821401383 CG1-H-BB-063-0320
0821401384 CG1-H-BB-063-0500
0821401385 CG1-H-BB-063-0600
0821401386 CG1-H-BB-063-0800
0821401387 CG1-H-BB-063-1000
0821401388 CG1-H-BB-063-1200
0821401391 CG1-H-BB-050-0400
0821401395 CG1-H-BB-012-0050
0821401396 CG1-H-BB-012-0100
0821401397 CG1-H-BB-012-0200
0821401401 CG1-H-BB-032-0100-TYPE-B
0821401402 CG1-H-BB-032-0160-TYPE-B
0821401421 CG1-H-BB-050-0100-TYPE-B
0821401470 CG1-H-SB-032-1000
0821401471 CG1-H-SB-032-1200
0821401472 CG1-H-SB-040-1000
0821401473 CG1-H-SB-040-1200
0821401474 CG1-H-SB-050-0800
0821401475 CG1-H-SB-050-1000
0821401476 CG1-H-SB-050-1200
0821401480 CG1-U-SB-063-0050
0821401481 CG1-U-SB-063-0100
0821401482 CG1-U-SB-063-0160
0821401483 CG1-U-SB-063-0200
0821401484 CG1-U-SB-063-0250
0821401485 CG1-U-SB-063-0320
0821401486 CG1-U-SB-063-0400
0821401487 CG1-U-SB-063-0500
0821401488 CG1-U-SB-063-0600
0821401489 CG1-U-SB-063-0800
0821401490 CG1-U-SB-063-1000
0821401491 CG1-U-SB-063-1200
0821401500 CG1-U-SB-032-1000
0821401501 CG1-U-SB-032-1200
0821401502 CG1-U-SB-040-1000
0821401503 CG1-U-SB-040-1200
0821401504 CG1-U-SB-050-1000
0821401505 CG1-U-SB-050-1200
0821401508 CG1-U-SB-080-1000
0821401509 CG1-U-SB-080-1200
0821401510 CG1-U-SB-100-1000
0821401511 CG1-U-SB-100-1200
0821401991 CG1-H-BB-040-0400-MODI
0821406500 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0005
0821406501 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0010
0821406502 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0015
0821406503 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0020
0821406504 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0025
0821406505 PISTON ROD CYL MSN-DA-006-0030
0821406506 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0005
0821406507 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0010
0821406508 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0015
0821406509 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0020
0821406510 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0025
0821406511 PISTON ROD CYL MSN-DA-010-0030
0821406512 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0005
0821406513 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0010
0821406514 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0015
0821406515 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0020
0821406516 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0025
0821406517 PISTON ROD CYL MSN-DA-016-0030
0821739008 VTS HF03M1 ARARARARARARARAR
0821739012 VTS HF03M1 ARARARAR
0821739023 VTS HF03M1 ANANANAN
0821739035 VTS HF03M1 BRBR
0821739036 VTS HF03M1 ARAR
0821739039 VTS HF03M1 ARARARARARAR
0821739040 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGRGRGRGRGR
0821739188 VTS HF03M1 BRBRBRBRARAR
0821739222 VTS HF03M1 GRGRGRGR
0821739309 VTS HF03M1 ANANAN
0821739330 VTS HF03M1 BNBN
0821739347 VTS HF03M1 IRGRGRGRGR
0821739351 VTS HF03M1 GRGRGR
0821739366 VTS HF03M1 ANANANANAN
0821739368 VTS HF03M1 ANAN
0821739373 VTS HF03M1 GRGR
0821739399 VTS HF03M1 ARARARARARARAR
0821739426 VTS HF03M1 ANANANANANANANANANANANANANAN+
0821739543 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGR+
0821739580 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGRGRGR
0821739694 VTS HF03M1 GRGRGRGRGRGR
0821739918 VTS HF03M1 BRBRBRBRAR
0821740032 VTS HF03M1 BR
0821740176 VTS HF03M1 ARARARARARARARARARARARARZZZZ
0821740504 VTS HF03M1 ARGRBRX
0821740590 VTS HF03M1 XXXBNANANANDNBN
0821740765 VTS HF03M1 DRDRGRXXXX
0821740918 VTS HF03M1 GRARBRBRBRGRBRBRBRBRBRBRBRXX
0821743005 VTS HF03/FM1 GRGRGRGRARBRARBRBRBRARARBR+
0821743328 VTS HF03/FM1 ARARARARAR
0821743342 VTS HF03/FM1 ARBRGRGRBRGRGR
0821743384 VTS HF03/FM1 ANANANAN
0821743396 VTS HF03/FM1 ARGRARARARARARARXX
0821743408 VTS HF03/FM1 BRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR+
0821743447 VTS HF03/FM1 DRDRDRARGRGRGRGRARARAR
0821743552 VTS HF03/FM1 ANANANANAN
0821743638 VTS HF03/FM1 ANANANANANANANAN
0821745062 VTS HF02M1 BNBNBNBNXX
0821745101 VTS HF02M1 ARARIRIRIR
0821745104 VTS HF02M1 ARARARARARARAR
0821749035 VTS HF02/FM1 CRCRCRCRGRDRBRCR
0821756051 VTS MCM1 GRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGR
0821756094 VTS MCM1 1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R1R+
0821756157 VTS MCM1 IRIRIRIRIRIRIRIRGR
0821758000 VTS CHF02M1 Z
0821758001 VTS CHF02Z Z
0821758010 VTS CHF02/FM1 Z
0821758020 VTS CHF03M1 Z
0821758021 VTS CHF03Z Z
0821758030 VTS CHF03/FM1 Z
0821758031 VTS CHF03/FZ Z
0821758040 VTS CHF03M1 Z
0821758050 VTS CHF03/FM1 Z
0821758080 VTS CHF02M1 Z
0821758090 VTS CHF02/FM1 Z
0821762052 VTS HF03/FM1 GRGRGRGRGRGRGRGR
0821766009 VTS HF02/FM1 BNBNBNBNBNBNBN
0821783929 VTS HF03M1 DRDRDRDRDRBRDRDRARXXXXX
0821784356 VTS HF03M1 DRGRBRBRBRDRDRY
0821784379 VTS HF03M1 DRDRGRX
0821784680 VTS HF03M1 BRBRBRBRXXARARARARDRBRBRBRAR+
0821784735 VTS HF03M1 ARARARARBRBRBRXXARARARARAR

AVENTICS维护单元0821302184

 

 

空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,洁净手术室、实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高中效过滤器,亚高效及高效过滤器共五种型号。各种型号有不同的标准和使用效能。

 

在气动技术中,空气过滤器、减压阀和油雾器称为气动三大件。为得到多种功能往往将这三种气源处理元件按顺序组装在一起,称为气动三联件。用于气源净化过滤、减压和提供润滑。

三大件的安装顺序按进气方向依次为空气过滤器、减压阀、油雾器。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证,其设计和安装,除确保三大件自身质量外,还要考虑节省空间、操作安装方便、可任意组合等因素。

从气源出来的压缩空气中含有过量的水汽和油滴,同时还有固体杂质,如铁锈、沙粒、管道密封剂等,这些会损坏活塞密封环,堵塞元器件上的小排气孔,缩短元器件的使用寿命或使之失效。空气过滤器的作用就是将压缩空气中的液态水、液态油滴分离出来,并滤去空气中的灰尘和固体杂质,但不能除去气态的水和油。

AVENTICS维护单元0821302184

0821000002 SHUTTLE VALVE SDC G1/8
0821000003 SHUTTLE VALVE NG6 (G1/4)
0821000004 SELECTEUR DE CIRCU NG2,5(OU)-M5
0821000005 CELLULE OU 1
0821000006 SHUTTLE VALVE CELLULE OU 2
0821000008 CELLULE OU 1
0821000009 CELLULE OU 2
0821000010 SHUTTLE VALVE S.D.C..G 3/8
0821000011 SHUTTLE VALVE S.D.C..G 1/2
0821000014 SHUTTLE VALVE S.D.C. G 3/4...
0821000015 SHUTTLE VALVE S.D.C. G 1...
0821001002 TWIN-PRESSURE VALV .
0821001003 TWIN-PRESSURE VALV FONCTION ET G1/8
0821001004 SHUTTLE VALVE FONCTION ET M5
0821001005 FONCTION ET1
0821001007 FONCTION ET2
0821001008 CELLULE ET1
0821001009 CELLULE ET2
0821002002 BLEEDER VALVE G1/2
0821002003 RAPID-EXHAUST VALV NG6-G1/4
0821002004 BLEEDER VALVE G3/8
0821002007 C.E.A..G 3/4
0821002008 RAPID-EXHAUST VALV .
0821003001 NON-RETURN VALVE CAR G1/8
0821003002 NON-RETURN VALVE G1/4;NG6
0821003003 NON-RETURN VALVE .
0821003004 NON-RETURN VALVE .
0821003005 NON-RETURN VALVE .
0821003007 C.A.R..G 3/4
0821003008 C.A.R.. G 1
0821003017 NON-RETURN VALVE UECKSCHLAGVENTIL NG
0821003018 NON-RETURN VALVE UECKSCHLAGVENTIL NG
0821003020 NR01-SKR-DA04
0821003021 NON-RETURN VALVE .
0821003022 NR01-SKR-DA08
0821003025 NON-RETURN VALVE C.A.R PILOTE G 1/8
0821003026 C.A.R PILOTE G 1/4
0821003027 C.A.R PILOTE G 3/8
0821003028 NON-RETURN VALVE G 1/2
0821003029 C.A.R PILOTE G 3/4
0821003030 C.A.R PILOTE G 1"
0821003032 C.A.R PIL.HERION G1/
0821003034 C.A.R PIL.HERION G1/
0821003042 NON-RETURN VALVE G 3/8CM
0821003045 NON-RETURN VALVE .
0821003046 NON-RETURN VALVE .
0821003047 NON-RETURN VALVE G3/8
0821003048 NON-RETURN VALVE G1/2
0821003050 NON-RETURN VALVE G1/8
0821003051 NON-RETURN VALVE ENTSPERRBARES RUECKS
0821003075 SHUT-OFF VALVE G1/8
0821003076 SHUT-OFF VALVE G1/4
0821100003 PRESSURE SWITCH .
0821100018 PRESSURE SWITCH .
0821100020 PM1-M3-F001-V09-000-DINA
0821100066 PE3-PV-G018-V10-000-M008-( ANALOG 1-5V)
0821100067 PE3-PV-G018-V10-100-M008-( ANALOG 1-5V)
0821100069 PE3-P2-G018-V10-000-M008
0821100070 PE3-P2-G018-000-100-M008
0821100094 PE2-P1-G014-000-400-M012
0821100107 PE2-P2-G014-000-160-M012
0821100110 PE2-PA-F001-V10-010-M012
0821200003 THROTTLE CHECK VLV G1/2
0821200005 THROTTLE CHECK VLV NG4 (G1/4) D.4,0
0821200008 THROTTLE CHECK VLV NG4 (G1/8) D.2,0
0821200009 THROTTLE CHECK VLV G1/8 D.1,0
0821200010 ERU G1/8 NPTF 1
0821200011 THROTTLE CHECK VLV .
0821200013 THROTTLE CHECK VLV .
0821200014 E.R.U..G 3/8
0821200015 E.R.U..G 3/4
0821200016 E.R.U..G 1
0821200117 THROTTLE CHECK VLV .
0821200118 THROTTLE CHECK VLV .
0821200128 THROTTLE CHECK VLV .
0821200129 RACCORD-BANJO-ETRANGL-SORTIE-M5-6-CC02
0821200149 THROTTLE CHECK VLV .
0821200175 THROTTLE CHECK VLV .
0821200176 THROTTLE CHECK VLV .
0821200177 THROTTLE CHECK VLV .
0821200178 THROTTLE CHECK VLV .
0821200179 THROTTLE CHECK VLV .
0821200180 THROTTLE CHECK VLV .
0821200181 THROTTLE CHECK VLV .
0821200182 THROTTLE CHECK VLV .
0821200183 THROTTLE CHECK VLV .
0821200184 THROTTLE CHECK VLV .
0821200185 THROTTLE CHECK VLV .
0821200192 THROTTLE CHECK VLV DROSSELRUECKSCHLAGV
0821200194 THROTTLE CHECK VLV NG4 G1/8
0821200196 THROTTLE CHECK VLV .
0821200200 THROTTLE CHECK VLV .
0821200201 THROTTLE CHECK VLV RV M.INNENG. G1/8
0821200202 THROTTLE CHECK VLV .
0821200203 THROTTLE CHECK VLV DROSSELRUECKSCHLAGVE
0821200204 THROTTLE CHECK VLV NG4 (G1/8)
0821200205 THROTTLE CHECK VLV G1/4
0821200206 THROTTLE CHECK VLV NG8 (G3/8)
0821200207 THROTTLE CHECK VLV G1/2
0821200208 THROTTLE CHECK VLV .
0821200209 THROTTLE CHECK VLV .
0821200210 THROTTLE CHECK VLV .
0821200211 THROTTLE CHECK VLV G1/4
0821200212 THROTTLE CHECK VLV .
0821200213 THROTTLE CHECK VLV G1/4
0821200214 THROTTLE CHECK VLV DROSSELRUECKSCHLAGVE
0821200215 THROTTLE CHECK VLV G1/8
0821200216 THROTTLE CHECK VLV .
0821200217 THROTTLE CHECK VLV ROSSELVENTIL 3/8
0821200225 THROTTLE CHECK VLV .
0821200226 THROTTLE CHECK VLV .
0821200227 THROTTLE CHECK VLV .
0821200229 THROTTLE CHECK VLV .
0821200230 THROTTLE CHECK VLV .
0821200231 THROTTLE CHECK VLV .
0821200232 THROTTLE CHECK VLV .
0821200234 THROTTLE CHECK VLV .
0821200236 THROTTLE CHECK VLV ADMISSION-G1/8-D6
0821200237 THROTTLE CHECK VLV .
0821200238 THROTTLE CHECK VLV ADMISSION-G1/4-D6
0821200239 THROTTLE CHECK VLV .
0821200241 THROTTLE CHECK VLV .
0821200242 THROTTLE CHECK VLV ROSSELRUECKSCHLAGV.
0821200243 THROTTLE CHECK VLV .
0821200244 THROTTLE CHECK VLV ROSSELRUECKSCHLAGV.
0821200245 THROTTLE CHECK VLV .
0821200246 THROTTLE CHECK VLV ROSSELRUECKSCHLAGVE
0821200247 THROTTLE CHECK VLV ROSSELRUECKSCHLAGV.
0821200248 THROTTLE CHECK VLV ROSSELRUECKSCHLAGVE
0821200249 THROTTLE CHECK VLV .
0821200253 DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL G014
0821201001 THROTTLE VALVE DROSSEL
0821201002 THROT. SCREW INS. .
0821201003 THROT. SCREW INS. DROSSEL
0821201004 THROTTLE VALVE NG4 (G1/8) LIM D?B 2
0821201006 THROTTLE VALVE LIMITEUR DE DEBIT 8
0821201007 THROTTLE VALVE .
0821201008 THROT. SCREW INS. .
0821201009 THROT. SCREW INS. .
0821201010 THROTTLE VALVE LIMITEUR DE DEBIT 1
0821201011 THROTTLE VALVE NG6 (G1/4)LIM DEBIT 4
0821201022 THROTTLE VALVE DROSSELPL.ZUR ABLUFT
0821201023 THROTTLE VALVE ROSSELPL.ZUR ABLUFTD
0821201024 THROTTLE VALVE DROSSELPL.ZUR ABLUFT
0821201025 THROTTLE VALVE .
0821201101 THROT. SCREW INS. DROSSELVENTIL M. SCH
0821201102 THROT. SCREW INS. NG4-G1/8
0821201103 THROT. SCREW INS. G014
0821201104 THROT. SCREW INS. G3/8
0821201105 THROT. SCREW INS. NG12 (G1/2)
0821201106 THROT. SCREW INS. .
0821201109 THROTTLE VALVE .
0821300007 NLC2-FRL-R012-GAU-100-PNB-MA-40,00
0821300008 MAINTENANCE UNIT F.R.L.T4............
0821300014 NL2-FRL-R014-GAU-100-PNB-MA-40,00
0821300030 NLC-FRL-G014-GAU-100-PNB-MA-40,00
0821300032 NLC-FRL-G038-GAU-100-PNB-MA-40,00
0821300033 NL2-FRL-G038-GAU-100-PNB-AO-40,00
0821300040 NLC-FRL-G012-GAU-100-PNB-MA-40,00
0821300042 NL4-FRL-G034-GAU-100-PNB-MA-40,00
0821300050 NLC-FRL-G014-GAU-100-PBS-MA-40,00
0821300052 NLC-FRL-G038-GAU-100-PBS-MA-40,00
0821300060 NL4-FRL-G012-GAU-100-PBS-MA-40,00
0821300062 NLC-FRL-G034-GAU-100-PBS-MA-40,00
0821300088 NL4-DIO-G012-NC4
0821300089 NL4-DIO-G038-NC4
0821300105 CONTROL BLOCK .
0821300106 CONTROL BLOCK .
0821300112 MAINTENANCE UNIT .
0821300117 MAINTENANCE UNIT NL2, G1/4, D=40
0821300118 MAINTENANCE UNIT .
0821300132 MAINTENANCE UNIT .
0821300141 SHUT-OFF VALVE .
0821300204 MAINTENANCE UNIT .
0821300206 MAINTENANCE UNIT .
0821300212 NL4-FRE-G012-GAU-3 5MU-PBS-HO
0821300220 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300221 NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300222 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300223 NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300224 NL2-FRE-G038-GAU-010-PBP-HO-05,00
0821300226 NL2-FRE-G038-GAU-010-PNB-AO-05,00
0821300228 NL2-FRE-G038-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300234 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300235 NL4-FRE-G012-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300236 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00-2
0821300237 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300238 NL4-FRE-G012-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300239 NL4-FRE-G034-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300240 NL4-FRE-G034-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300241 NL4-FRE-G034-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300243 NL4-FRE-G034-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300245 NON-RETURN VALVE .
0821300247 NL2-FRE-N014
0821300250 CONTROL BLOCK VANNE REMISE PRESSIO
0821300252 DIR.-CONTROL VALVE 3/2 WEGV. G1/4 NL2
0821300253 NL2-FRE-G014-GAN-040-PNB-HO-05,00
0821300255 NL2-ACC-G014
0821300258 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00-SONDER
0821300260 MAINTENANCE UNIT .
0821300264 BRANCH PIECE NL2-DIC-G014-NC2
0821300265 MAINTENANCE UNIT .
0821300266 CONTROL BLOCK ELEKT VORRANGSTEUERG
0821300267 CONTROL BLOCK 4
0821300268 CHARGING DEVICE .
0821300271 CONTROL BLOCK .
0821300275 NL2-FRE-G014-GAN-010-SSS-HO-05,00
0821300277 CONTROL BLOCK .
0821300281 NL4-FRE-G012-GAN 40MU-SSS-AO
0821300285 NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-AO-05,00-SONDER
0821300288 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-HO-05,00-SONDER
0821300299 CONTROL BLOCK .
0821300300 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300301 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300302 NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300303 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300304 NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300305 NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300306 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300307 NL2-FRE-G014-GAU-030-PNB-HO-05,00
0821300308 NL2-FRE-G014-GAU-060-PNB-HO-05,00
0821300310 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00-SONDER
0821300312 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300316 NL2-FRE-G014-GAN-100-PNB-HO-05,00
0821300330 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300331 NL2-FRE-G038-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300332 NL2-FRE-G038-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300333 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300334 NL2-FRE-G038-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300335 NL2-FRE-G038-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300336 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300338 NL2-FRE-G018-GAN-100-PNB-HO-40,00-SONDER
0821300341 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00-MODI &
0821300342 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00-MODI &
0821300343 NL2-FRE-G038-GAN-100-PNB-HO-05,00
0821300344 NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00-E11
0821300345 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300347 NL2-FRE-G014-GAN-100-PNB-AO-05,00
0821300349 NL2-FRE-G014-GAU-060-PNB-AO-05,00
0821300350 NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300351 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300352 NL4-FRE-G012-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300353 NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300354 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300355 NL4-FRE-G012-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300356 NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300358 NL4-FRE-G012-GAU-060-PNB-AO-05,00
0821300361 NL4-FRE-G012-GAU-060-SSS-AO-05,00
0821300362 NL4-FRE-G012-GAU-030-PNB-HO-05,00
0821300364 NL4-FRE-G012-GAN-100-PNB-HO-05,00
0821300366 NL4-FRE-G012-GAU-060-SSS-AO-05,00-SONDER
0821300367 NL4-FRE-G012-GAN-100-PNB-AO-05,00
0821300368 NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00-SONDER
0821300369 NL4-FRE-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00-SONDER
0821300372 NL4-FRE-G038-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300380 NL4-FRE-G034-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300381 NL4-FRE-G034-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300382 NL4-FRE-G034-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300383 NL4-FRE-G034-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300384 NL4-FRE-G034-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300385 NL4-FRE-G034-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300386 NL4-FRE-G034-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300392 NL4-FRE-G012-GAU-060-PNB-HO-05,00
0821300393 NL4-FRE-G012-GAU-060-PBS-AO-05,00-SONDER
0821300394 NL4-FRE-G012-GAU-160-SSS-HO-05,00
0821300396 NL4-FRE-G012-GAN-060-PBS-AO-05,00-E11
0821300400 NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300401 NL2-ACD-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300402 NL2-ACD-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300403 NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300404 NL2-ACD-G014-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300405 NL2-ACD-G014-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300410 PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00
0821300411 PR1-FRE-G014-GAN-050-SSN-MA-10,00
0821300427 MAINTENANCE UNIT .
0821300429 MAINTENANCE UNIT .
0821300430 NL2-ACD-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300431 NL2-ACD-G038-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300432 NL2-ACD-G038-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300433 NL2-ACD-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300434 NL2-ACD-G038-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300435 NL2-ACD-G038-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300441 MAINTENANCE UNIT .
0821300442 MAINTENANCE UNIT .
0821300446 MAINTENANCE UNIT .
0821300450 NL2-ACT-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300451 NL2-ACT-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300452 NL2-ACT-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300453 NL2-ACT-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300454 NL2-ACT-G014-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300455 NL2-ACT-G014-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300478 MAINTENANCE UNIT .
0821300480 NL2-ACT-G038-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300481 NL2-ACT-G038-GAU-100-PBS-HO-05,00
0821300482 NL2-ACT-G038-GAU-100-SSS-HO-05,00
0821300483 NL2-ACT-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300484 NL2-ACT-G038-GAU-100-PBS-AO-05,00
0821300485 NL2-ACT-G038-GAU-100-SSS-AO-05,00
0821300500 NL4-ACD-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00-ON
0821300501 NL4-ACD-G012-GAU-100-PBS-HO-05,00-ON
0821300502 NL4-ACD-G012-GAU-100-SSS-HO-05,00-ON
0821300503 NL4-ACD-G012-GAU-100-PNB-AO-05,00-ON
0821300504 NL4-ACD-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00-ON
0821300505 NL4-ACD-G012-GAU-100-SSS-AO-05,00-ON
0821300512 MAINTENANCE UNIT .
0821300514 MAINTENANCE UNIT .
0821300515 MAINTENANCE UNIT .
0821300516 MAINTENANCE UNIT .
0821300518 MAINTENANCE UNIT .
0821300530 NL4-ACD-G034-GAU-100-PNB-HO-05,00-ON
0821300531 NL4-ACD-G034-GAU-100-PBS-HO-05,00-ON
0821300532 NL4-ACD-G034-GAU-100-SSS-HO-05,00-ON
0821300533 NL4-ACD-G034-GAU-100-PNB-AO-05,00-ON
0821300534 NL4-ACD-G034-GAU-100-PBS-AO-05,00-ON
0821300535 NL4-ACD-G034-GAU-100-SSS-AO-05,00-ON
0821300550 NL4-ACT-G012-GAU-100-PNB-HO-05,00-ON
0821300551 NL4-ACT-G012-GAU-100-PBS-HO-05,00-ON
0821300552 NL4-ACT-G012-GAU-100-SSS-HO-05,00-ON
0821300553 NL4-ACT-G012-GAU-100-PNB-AO-05,00-ON
0821300554 NL4-ACT-G012-GAU-100-PBS-AO-05,00-ON
0821300555 NL4-ACT-G012-GAU-100-SSS-AO-05,00-ON
0821300557 MAINTENANCE UNIT .
0821300579 MAINTENANCE UNIT .
0821300580 NL4-ACT-G034-GAU-100-PNB-HO-05,00-ON
0821300581 NL4-ACT-G034-GAU-100-PBS-HO-05,00-ON
0821300582 NL4-ACT-G034-GAU-100-SSS-HO-05,00-ON
0821300583 NL4-ACT-G034-GAU-100-PNB-AO-05,00-ON
0821300584 NL4-ACT-G034-GAU-100-PBS-AO-05,00-ON
0821300585 NL4-ACT-G034-GAU-100-SSS-AO-05,00-ON
0821300660 PRESSURE REGULATOR .
0821300661 PRESSURE REGULATOR .
0821300662 PRESSURE REGULATOR .
0821300663 NL1-RGS-G018-GAH-MAN-030-SS
0821300664 NL1-RGS-G018-GAH-MAN-060-SS
0821300665 NL1-RGS-G018-GAH-MAN-100-SS
0821300666 NL1-RGS-G014-GAH-MAN-030-SS
0821300667 NL1-RGS-G014-GAH-MAN-060-SS
0821300668 NL1-RGS-G014-GAH-MAN-100-SS
0821300673 NL1-SOV-G014-SOE-024-DS
0821300675 NL1-SOV-G014-SOE-CON-DS
0821300676 NL1-SOV-G014-SOE-CON-DS
0821300703 PRESSURE REGULATOR .
0821300705 PRESSURE REGULATOR .
0821300706 PRESSURE REGULATOR .
0821300708 PRESSURE REGULATOR .
0821300709 PRESSURE REGULATOR .
0821300711 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS
0821300712 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-060-DS
0821300713 NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS
0821300715 PRESSURE REGULATOR .
0821300721 NL1-ACT-G018-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300722 NL1-ACT-G018-GAU-100-SSN-HO-05,00
0821300723 NL1-ACT-G018-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300724 NL1-ACT-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300725 NL1-ACT-G014-GAU-100-SSN-HO-05,00
0821300726 NL1-ACT-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300727 NL1-ACD-G018-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300728 NL1-ACD-G018-GAU-100-SSN-HO-05,00
0821300729 NL1-ACD-G018-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300730 NL1-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300731 NL1-ACD-G014-GAU-100-SSN-HO-05,00
0821300732 NL1-ACD-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300733 MAINTENANCE UNIT FRL + MANO G1/4
0821300744 MAINTENANCE UNIT .
0821300746 NL1-FRE-G018-GAN-100-PNB-HO-05,00-MODI &
0821300750 NL1-FRE-G018-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300751 NL1-FRE-G018-GAU-100-SSN-HO-05,00
0821300752 NL1-FRE-G018-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300753 NL1-FRE-G018-GAN-100-PNB-HO-05,00
0821300754 NL1-FRE-G018-GAN-100-SSN-HO-05,00
0821300755 NL1-FRE-G018-GAN-100-PNB-AO-05,00
0821300756 NL1-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
0821300757 NL1-FRE-G014-GAU-100-SSN-HO-05,00
0821300758 NL1-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
0821300759 NL1-FRE-G014-GAN-100-PNB-HO-05,00
0821300760 NL1-FRE-G014-GAN-100-SSN-HO-05,00
0821300761 NL1-FRE-G014-GAN-100-PNB-AO-05,00
0821300762 NL1-FRE-G018-GAN-100-PNB-AO-05,00
0821300766 NL1-FRE-G014-GAN-075-PNB-AO-05,00
0821300769 NL1-FRE-G014-GAN-075-PNB-HO-05,00
0821300771 NL1-DIL-G014-NC2
0821300772 NL1-BAV-G018-SOM-MAN-DS
0821300773 NL1-BAV-G014-SOM-MAN-DS
0821300774 CONTROL BLOCK NL1
0821300775 NL1-SOV-G014-SOP-PNE-SS
0821300776 NL1-SOV-G014-SOE-024-SS
0821300777 NL1-SOV-G014-SOE-230-SS
0821300778 NL1-SOV-G014-SOE-CON-DS
0821300779 NL1-SOV-G014-SOE-CON-DS
0821300781 NL1-SOV-G018-SOE-SS
0821300791 NL1-DIN-G014-NC0
0821300795 NL1-SSU-G014-SOP-PNE-SS
0821300796 NL1-SSU-G014-SOE-024-SS
0821300797 NL1-SSU-G014-SOE-230-SS
0821300798 NL1-SSU-G014-SOE-CON-SS
0821300799 NL1-SSU-G014-SOE-CON-SS
0821300815 MAINTENANCE UNIT .
0821300817 MAINTENANCE UNIT .
0821300819 MAINTENANCE UNIT .
0821300821 MAINTENANCE UNIT .
0821300822 MAINTENANCE UNIT .
0821300823 MAINTENANCE UNIT .
0821300824 MAINTENANCE UNIT .
0821300825 MAINTENANCE UNIT .
0821300828 MAINTENANCE UNIT .
0821300829 MAINTENANCE UNIT .
0821300834 MAINTENANCE UNIT .
0821300850 NL6-FRE-G034-GAU-PNB-HO-40,00
0821300851 NL6-FRE-G034-GAU-PBS-HO-40,00
0821300852 NL6-FRE-G034-GAU-SSS-HO-40,00
0821300853 NL6-FRE-G034-GAU-PNB-AO-40,00
0821300854 NL6-FRE-G034-GAU-PBS-AO-40,00
0821300855 NL6-FRE-G034-GAU-SSS-AO-40,00
0821300856 NL6-FRE-G100-GAU-PNB-HO-40,00
0821300857 NL6-FRE-G100-GAU-PBS-HO-40,00
0821300858 NL6-FRE-G100-GAU-SSS-HO-40,00
0821300859 NL6-FRE-G100-GAU-PNB-AO-40,00
0821300860 NL6-FRE-G100-GAU-PBS-AO-40,00
0821300861 NL6-FRE-G100-GAU-SSS-AO-40,00
0821300862 NL6-FRE-G034-GAU-PNB-HO-40,00
0821300863 NL6-FRE-G100-GAU-PNB-HO-40,00-2
0821300864 NL6-FRE-G100-GAU-SSS-AO-8,00
0821300865 NL6-FRE-G100-GAN-SSS-AO-8,00
0821300870 NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-08,00-E11
0821300871 NL6-ACD-G034-GAU-PNB-HO-40,00-PNB-ON
0821300872 NL6-ACD-G034-GAU-PBS-HO-40,00-PBS-ON
0821300873 NL6-ACD-G034-GAU-SSS-HO-40,00-SSS-ON
0821300874 NL6-ACD-G034-GAU-PNB-AO-40,00-PNB-ON
0821300875 NL6-ACD-G034-GAU-PBS-AO-40,00-PBS-ON
0821300876 NL6-ACD-G034-GAU-SSS-AO-40,00-SSS-ON
0821300877 NL6-ACD-G100-GAU-PNB-HO-40,00-PNB-ON
0821300878 NL6-ACD-G100-GAU-PBS-HO-40,00-PBS-ON
0821300879 NL6-ACD-G100-GAU-SSS-HO-40,00-SSS-ON
0821300880 NL6-ACD-G100-GAU-PNB-AO-40,00-PNB-ON
0821300881 NL6-ACD-G100-GAU-PBS-AO-40,00-PBS-ON
0821300882 NL6-ACD-G100-GAU-SSS-AO-40,00-SSS-ON
0821300885 NL6-FRE-G100-GAN-PNB-AO-08,00
0821300886 NL6-ACT-G034-GAU-PNB-HO-40,00-PNB-ON
0821300887 NL6-ACT-G034-GAU-PBS-HO-40,00-PBS-ON
0821300888 NL6-ACT-G034-GAU-SSS-HO-40,00-SSS-ON
0821300889 NL6-ACT-G034-GAU-PNB-AO-40,00-PNB-ON
0821300890 NL6-ACT-G034-GAU-PBS-AO-40,00-PBS-ON
0821300891 NL6-ACT-G034-GAU-SSS-AO-40,00-SSS-ON
0821300892 NL6-ACT-G100-GAU-PNB-HO-40,00-PNB-ON
0821300893 NL6-ACT-G100-GAU-PBS-HO-40,00-PBS-ON
0821300894 NL6-ACT-G100-GAU-SSS-HO-40,00-SSS-ON
0821300895 NL6-ACT-G100-GAU-PNB-AO-40,00-PNB-ON
0821300896 NL6-ACT-G100-GAU-PBS-AO-40,00-PBS-ON
0821300897 NL6-ACT-G100-GAU-SSS-AO-40,00-SSS-ON
0821300900 MAINTENANCE UNIT .
0821300901 NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS
0821300903 NL2-BAV-G038-SOM-MAN-SS
0821300904 NL2-DIN-G014-NC4
0821300906 NL2-DIN-G038-NC4
0821300907 NL2-DIS-G014-NC4
0821300909 NL2-DIS-G038-NC4
0821300911 NL4-SOV-G012-SOM-MAN-SS
0821300913 NL4-SOV-G034-SOM-MAN-SS
0821300914 NL4-DIN-G012-NC4
0821300916 NL4-DIN-G034-NC4
0821300917 NL4-DIS-G012-NC4
0821300919 NL4-DIS-G034-NC4
0821300920 NL2-DIL-G014-NC4
0821300921 NL2-SOV-G014-SOP-PNE-DS
0821300922 NL2-SOV-G014-SOE-024-DS
0821300923 NL2-SOV-G014-SOE-230-DS
0821300924 NL2-SOV-G014-SOE-CON-DS
0821300925 NL2-SSV-G014-FIR-MAN-SS
0821300926 NL2-SSV-G014-FIA-MAN-SS
0821300928 NL4-DIC-G012-NC2
0821300929 NL2-SOV-G014-SOE-CON-DS
0821300930 NL4-DIL-G012-NC4
0821300931 NL4-SOV-G012-SOP-PNE-SS
0821300932 NL4-SOV-G012-SOE-024-SS
0821300933 NL4-SOV-G012-SOE-230-SS
0821300934 NL4-SOV-G012-SOE-CON-SS
0821300935 NL4-SSU-G012-SOP-PNE-SS
0821300936 NL4-SSV-G012-FIA
0821300937 NL4-SOV-G012-SOE-CON-SS
0821300940 NL2-SSU-G014-SOP-PNE-SS
0821300941 NL2-SSU-G014-SOE-024-SS
0821300942 NL2-SSU-G014-SOE-230-SS
0821300943 NL2-SSU-G014-SOE-CON-SS
0821300944 NL2-SSU-G014-SOE-CON-SS
0821300945 NL2-SSU-G014-SOP-PNE-SS
0821300946 NL2-SSU-G014-SOE-024-SS
0821300947 NL2-SSU-G014-SOE-230-SS
0821300948 NL2-SSU-G014-SOE-CON-SS
0821300949 NL4-SSU-G012-SOP-PNE-SS
0821300950 NL4-SSU-G012-SOE-024-SS
0821300951 NL4-SSU-G012-SOE-230-SS
0821300952 NL4-SSU-G012-SOE-CON-SS
0821300953 NL4-SSU-G012-SOE-CON-SS
0821300954 NL4-SSU-G012-SOP-PNE-SS
0821300955 NL4-SSU-G012-SOE-024-SS
0821300956 NL4-SSU-G012-SOE-230-SS
0821300957 NL4-SSU-G012-SOE-CON-SS
0821300958 NL6-SSU-G034-SOE-230-SS
0821300959 NL6-SSU-G034-SOE-024-SS
0821300960 NL6-SSU-G034-SOE-024-SS
0821300961 NL6-SSU-G100-SOE-024-SS
0821300962 NL6-SSU-G100-SOE-230-SS
0821300963 NL6-SSU-G100-SOE-230-SS
0821300964 NL6-SOV-G100-SOE-230-SS
0821300965 NL6-SOV-G100-SOE-024-SS
0821300966 NL6-SOV-G100-SOE-CON-SS
0821300967 NL6-SSV-G100-GAN-MAN-SS
0821300971 NL6-SOV-G034-SOE-230-SS
0821300972 NL6-SOV-G034-SOE-024-SS
0821300973 NL6-SOV-G034-SOE-CON-SS
0821300974 NL6-SSV-G034-GAN-MAN-SS
0821300975 CONTROL BLOCK .
0821300976 NL6-BAV-G034-SOM-MAN-SS
0821300977 NL6-BAV-G100-SOM-MAN-SS
0821300978 NL6-DIL-G100-NC3
0821300979 CONTROL BLOCK .
0821300980 NL2-BAV-G014-3/2NO-MAN-SS-4
0821300981 SHUT-OFF VALVE NL4-G1/2-3/2
0821300982 NL4-BAV-G012-3/2NO-MAN-SS-2
0821300983 SHUT-OFF VALVE .
0821300985 SHUT-OFF VALVE 3/8-ABS
0821300987 SHUT-OFF VALVE 3/4-ABS
0821300988 NL6-SOV-G034-SOP-PNE-SS
0821300989 NL6-SOV-G100-SOP-PNE-SS
0821300990 NL6-SOV-G034-SOE-CON-SS
0821300991 NL6-SOV-G100-SOE-CON-SS
0821300992 NL6-SSU-G034-SOP-PNE-SS
0821300993 NL6-SSU-G100-SOP-PNE-SS
0821300994 NL6-SSU-G034-SOE-CON-SS
0821300995 NL6-SSU-G100-SOE-CON-SS
0821300996 CONTROL BLOCK .
0821300998 MAINTENANCE UNIT .
0821301008 OILER LUB.T4..............
0821301010 OILER .
0821301012 OILER .
0821301400 NL2-LBS-G014-PNB-ON
0821301401 NL2-LBS-G014-PBS-ON
0821301402 NL2-LBS-G014-SSS-ON
0821301408 NL2-LBS-G014-PNB-MN
0821301409 OILER .
0821301410 NL2-LBM-G014-PNB-MN
0821301411 NL2-LBM-G014-PNB-ON
0821301412 NL2-LBM-G014-PNB-MN
0821301413 NL2-LBM-G014-G10-MN
0821301414 NL2-LBM-G014-G15-MN
0821301415 NL2-LBM-G014-PBS-ON
0821301440 NL2-LBS-G038-PNB-ON
0821301441 NL2-LBS-G038-PBS-ON
0821301442 NL2-LBS-G038-SSS-ON
0821301500 NL4-LBS-G012-PNB-ON
0821301501 NL4-LBS-G012-PBS-ON
0821301502 NL4-LBS-G012-SSS-ON
0821301511 OILER .
0821301512 OILER .
0821301513 OILER .
0821301514 MAINTENANCE UNIT .
0821301515 NL4-LBS-G012-PNB-MN
0821301517 MAINTENANCE UNIT .
0821301540 NL4-LBS-G034-PNB-ON
0821301541 NL4-LBS-G034-PBS-ON
0821301542 NL4-LBS-G034-SSS-ON
0821301545 NL4-LBS-G034-PNB-MN
0821301702 NL1-LBM-G018-PNB-ON
0821301703 NL1-LBM-G018-SSN-ON
0821301704 NL1-LBM-G014-PNB-ON
0821301705 NL1-LBM-G014-SSN-ON
0821301801 NL6-LBS-G034-PNB-ON
0821301802 NL6-LBS-G034-PBS-ON
0821301803 NL6-LBS-G034-SSS-ON
0821301804 NL6-LBS-G100-PNB-ON
0821301805 NL6-LBS-G100-PBS-ON
0821301806 NL6-LBS-G100-SSS-ON
0821302004 PRESSURE REGULATOR .
0821302005 PRESSURE REGULATOR T4
0821302007 PRESSURE REGULATOR .
0821302010 PRESSURE REGULATOR .
0821302011 PRESSURE REGULATOR .
0821302025 PRESSURE REGULATOR .
0821302026 MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)
0821302031 PRESS RELIEF VALVE G1
0821302043 MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,10-2,00)
0821302044 MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,15-3,00)
0821302045 MU1-RGR-G018-GAN-SS P(0,40-6,00)
0821302046 MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,10-2,00)
0821302047 MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,40-6,00)
0821302048 PRESSURE REGULATOR ISO-1 0.5-12 BAR
0821302051 PRESSURE REGULATOR DRUCKREGLERPLATTE I
0821302052 PRESSURE REGULATOR .
0821302054 PRESSURE REGULATOR DRUCKREGLERPLATTE I
0821302055 PRESSURE REGULATOR .
0821302057 PRESSURE REGULATOR .
0821302058 PRESSURE REGULATOR ISO1-MANO-0,2-6BAR
0821302060 PRESSURE REGULATOR ISO-1 0.5-12 BAR
0821302061 PRESSURE REGULATOR DRUCKREGLERPLATTE I
0821302062 PRESSURE REGULATOR DRUCKREGLERPLATTE I
0821302063 PRESSURE REGULATOR DRUCKREGLERPLATTE I
0821302065 PRESSURE REGULATOR DRUCKREGLERPLATTE I
0821302068 PRESS RELIEF VALVE .
0821302070 PRESSURE REGULATOR .
0821302072 PRESSURE REGULATOR .
0821302073 PRESSURE REGULATOR .
0821302074 PRESSURE REGULATOR .
0821302075 PRESSURE REGULATOR .
0821302078 REGULATEUR DE PRES G1/8
0821302079 PRESSURE REGULATOR G1
0821302080 PRESSURE REGULATOR NERGIESPARVENTIL G1
0821302081 PRESSURE REGULATOR ION G3/8
0821302082 PRESSURE REGULATOR NERGIESPARVENTIL G1
0821302083 PRESSURE REGULATOR NERGIESPARVENTIL G1
0821302084 PRESSURE REGULATOR ENERGIESPARVENTIL G
0821302085 PRESSURE REGULATOR .
0821302086 PRESSURE REGULATOR QN600-G1/8-6-17-13
0821302087 PRESSURE REGULATOR .
0821302088 PRESSURE REGULATOR .
0821302089 PRESSURE REGULATOR G1
0821302090 PRESSURE REGULATOR .
0821302096 MU1-ACC-G018-GAU
0821302100 PRESSURE REGULATOR .
0821302106 PR1-RGP-G014-GAN-070-EPDM MEMBRAN
0821302107 PRESSURE REGULATOR NL2-RGS-G014-GAN-MEC&
0821302108 PR1-RGP-G014-GAN-040-EPDM MEMBRAN
0821302109 PR1-RGP-G014-GAN-020-EPDM MEMBRAN
0821302143 PRESSURE REGULATOR .
0821302150 PRESSURE REGULATOR .
0821302157 MAINTENANCE UNIT .
0821302161 PRESSURE REGULATOR .
0821302162 PRESSURE REGULATOR L2 G1/4 0,5-10BAR
0821302163 PRESSURE REGULATOR .
0821302165 PR1-RGP-G012-GAN-SS P(0,05-10,00)
0821302166 PRESSURE REGULATOR .
0821302167 PRESSURE REGULATOR -DRUCKREGELVENTILPLA
0821302168 PRESSURE REGULATOR .
0821302169 PRESSURE REGULATOR -DRUCKREGELVENTILPLA
0821302170 PRESSURE REGULATOR .
0821302173 PR1-RGP-G012-GAN-070
0821302178 MAINTENANCE UNIT .
0821302181 PRESSURE REGULATOR .
0821302183 MAINTENANCE UNIT .
0821302184 MAINTENANCE UNIT .

AVENTICS维护单元0821302184

来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-31139779  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00