AVENTICS二位三通电磁阀5792605220

2016年09月01日

AVENTICS二位三通电磁阀5792605220

气缸是引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件。工质在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机气缸中接受活塞压缩而提高压力。涡轮机、旋转活塞式发动机等的壳体通常也称“气缸”。气缸的应用领域:印刷(张力控制)、半导体(点焊机、芯片研磨)、自动化控制、机器人等等。

AVENTICS二位三通电磁阀5792605220

安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列LS04-AF
R422100563
R422100564
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列LS04-XS
R422103557
R422103555
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列LS04-XS
R422103556
R422103558
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列LS04-AF
R422100842
R422100843
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列LS04-AF
R422100846
R422100847
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列LS04-AF
R422100840
R422100841
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列LS04-AF
R422100844
R422100845
系列WV02
Qn=250-600l/min
AVENTICS安沃驰2x3/2换向阀,系列WV02
0820037004
0820037002
0820037003
0820037005
0820037001
0820037901
0820037028
0820037026
0820037027
0820037029
0820037025
0820037902
0820037053
0820037051
0820037052
0820037054
0820037050
0820037903
AVENTICS安沃驰2x3/2换向阀,系列WV02
0820037104
0820037102
0820037103
0820037105
0820037101
0820037901
0820037128
0820037126
0820037127
0820037129
0820037125
0820037902
0820037153
0820037151
0820037152
0820037154
0820037150
0820037903
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列WV02
0820038104
0820038102
0820038103
0820038105
0820038101
0820038951
0820038604
0820038602
0820038603
0820038605
0820038601
0820038953
安沃驰AVENTICS二位五通换向阀,系列WV02
0820038128
0820038126
0820038127
0820038129
0820038125
0820038951
0820038628
0820038626
0820038627
0820038629
0820038625
0820038953
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列WV02
0820039018
0820039016
0820039017
0820039019
0820039015
0820039983
0820039033
0820039031
0820039032
0820039034
0820039030
0820039984
0820039063
0820039061
0820039062
0820039064
0820039060
0820039985
安沃驰AVENTICS三位五通换向阀,系列WV02
0820039118
0820039116
0820039117
0820039119
0820039115
0820039983
0820039133
0820039131
0820039132
0820039134
0820039130
0820039984
0820039163
0820039161
0820039162
0820039164
0820039160
0820039985

AVENTICS二位三通电磁阀5792605220

 

 

 

气动优点
1、气动装置结构简单、轻便、安装维护简单。介质为空气,较之液压介质来说不易燃烧,故使用安全。
2、工作介质是取之不尽的空气、空气本身不花钱。排气处理简单,不污染环境,成本低。
3、输出力以及工作速度的调节非常容易。气缸的动作速度一般小于1M/S,比液压和电气方式的动作速度快。
4、可靠性高,使用寿命长。电器元件的有效动作次数约为百万次,而一般电磁阀的寿命大于3000万次,某些质量好的阀超过2亿次。
5、利用空气的压缩性,可贮存能量,实现集中供气。可短时间释放能量,以获得间歇运动中的高速响应。可实现缓冲。对冲击负载和过负载有较强的适应能力。在一定条件下,可使气动装置有自保持能力。
6、全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。与液压方式相比,气动方式可在高温场合使用。
7.压缩空气可集中供应,远距离输送。

AVENTICS二位三通电磁阀5792605220

AVENTICS 5790500620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792500210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796500220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796505270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796505270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796405220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791505220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796405220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796500620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791505220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796405270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790500210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796405280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792500620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792505680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791500210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796405680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791505270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791500220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791500620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796505220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790505270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791505680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791505270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796500210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796500620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792505270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796405680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790505280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796505280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5796505220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791500210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790505280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794400210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794405680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794405280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794600210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794605270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794605220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794605280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794405270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794400220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794405220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794600220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791200210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791200210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790200220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791200220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792200210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792200220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790200620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790200620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790200210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791200210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791200220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792200220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790200210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792200210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792205270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5791205680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790200220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5790205680 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5792200620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794005220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794005270 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794000620 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794000210 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794005280 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 5794000220 二位三通换向阀, 系列 579
AVENTICS 1834484266 带管套的连接电缆
AVENTICS 1834484267 带管套的连接电缆
AVENTICS 1834484265 带管套的连接电缆
AVENTICS 1834484169 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484247 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484249 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484168 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484166 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484166 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484173 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484167 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484248 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484167 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484174 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484247 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484169 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484173 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484174 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484168 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS 1834484249 连接电缆, 系列 CN1
AVENTICS R422100847 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100846 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100843 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100842 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100844 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100845 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100841 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100840 三位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100565 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100564 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100563 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100568 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100567 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100559 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100568 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100559 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100560 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100567 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100560 二位五通换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100583 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100576 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100584 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100592 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100575 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100591 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100572 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100571 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100587 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100579 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100580 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100588 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100578 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100577 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100585 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100593 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100586 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100594 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100578 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100582 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100590 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100581 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100573 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100574 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100589 2x二位三通 换向阀, 系列 LS04 AF
AVENTICS R422100558 二位五通换向阀, 系列 LS04 XS
AVENTICS R422100556 二位五通换向阀, 系列 LS04 XS
AVENTICS R422100557 二位五通换向阀, 系列 LS04 XS
AVENTICS R422100555 二位五通换向阀, 系列 LS04 XS
AVENTICS 1834484266 带管套的连接电缆
AVENTICS 1834484267 带管套的连接电缆
AVENTICS 1834484265 带管套的连接电缆
AVENTICS 1827414025 先导阀
AVENTICS 1827414020 先导阀
AVENTICS 1827414011 先导阀
AVENTICS 1827414006 先导阀
AVENTICS 1827414017 先导阀
AVENTICS 1827414008 先导阀
AVENTICS 1827414005 先导阀
AVENTICS 1827414028 先导阀
AVENTICS 1827414016 先导阀
AVENTICS 1827414004 先导阀
AVENTICS 1827010423 安装支架组套
AVENTICS 1825503369 底板
AVENTICS 1825503370 底板
AVENTICS 1825503374 盲板, 系列 DO30
AVENTICS 1825503241 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503239 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503236 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503240 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503240 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503238 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503236 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503239 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503237 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503237 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503238 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1825503241 分气块, 系列 DO30
AVENTICS 1823462016 连接螺栓,平顶密封件
AVENTICS 1825503591 单个底板, 系列 DO22
AVENTICS 1825503368 盲板, 系列 DO22
AVENTICS 1825503322 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503322 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503321 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503319 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503320 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503319 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503320 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503321 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503318 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503323 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503323 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503318 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503607 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503604 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503605 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503607 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503602 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503609 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503605 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503603 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503604 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503610 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503603 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503608 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503606 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503609 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503602 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503608 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503610 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503595 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503599 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503598 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503600 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503593 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503592 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503596 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503593 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503592 分气块, 系列 DO22
AVENTICS 1825503862 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503864 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503862 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503865 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503860 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503863 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503863 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503861 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503865 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503860 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503861 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503866 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503858 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503856 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503854 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503855 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503853 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503858 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503853 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503855 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503859 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503854 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503857 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503856 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503859 分气块, 系列 DO16
AVENTICS 1825503504 盲板, 系列 DO10
AVENTICS 1825503499 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503498 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503503 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503500 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503501 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503495 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503497 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503502 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1825503496 分气块, 系列 DO10
AVENTICS 1834484212 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484213 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484236 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484206 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484207 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484207 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484206 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484214 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484205 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484210 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484209 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484211 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484211 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484208 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484210 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484204 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484215 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484208 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484215 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484209 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484204 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484236 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484205 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484212 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484214 接线盒, 系列 CN1
AVENTICS 1834484213 接线盒, 系列 CN1

AVENTICS二位三通电磁阀5792605220

来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-51334670-803  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670-808

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00