AIRTEC二位五通电磁阀M-20-510-HN

2019年06月28日
AIRTEC二位五通电磁阀M-20-510-HN
 

电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

 

电磁阀工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

电磁阀主要分类:
1、电磁阀从原理上分为三大类:
直动式电磁阀
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
3、电磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀 常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。

 

AIRTEC二位五通电磁阀M-20-510-HN图片:

主图75主图65主图66主图59主图88
AIRTEC二位五通电磁阀M-20-510-HN详情:
爱尔泰克二位三通电磁阀
MS-18-310/2-HN-412
MS-18-310/2-HN-O12
MSO-18-310/2-HN-412
MSO-18-310/2-HN-O12
MS-18-310-HN-412
MS-18-310-HN-O12
MS-18-310/3-HN-412
MS-18-310/3-HN-O12
MSO-18-310-HN-412
MSO-18-310-HN-O12
MSO-18-310/3-HN-412
MSO-18-310/3-HN-O12
MS-18-310/4-HN-412
MS-18-310/4-HN-O12
MSO-18-310/4-HN-412
MSO-18-310/4-HN-O12
MS-18-310/5-HN-412
MS-18-310/5-HN-O12
MSO-18-310/5-HN-412
MSO-18-310/5-HN-O12
MS-18-310/6-HN-412
MS-18-310/6-HN-O12
MSO-18-310/6-HN-412
MSO-18-310/6-HN-O12
AIRTEC二位五通电磁阀
M-20-510-HN
M-20-520-HN
AIRTEC三位五通电磁阀
M-20-530-HN
M-20-533-HN
AIRTEC爱尔泰克二位三通电磁阀
M-04-310-HN-412
M-04-310-HN-442
M-04-310-HN-O12
M-04-310-HN-O42
M-04-320-HN-412
M-04-320-HN-442
M-04-320-HN-O12
M-04-320-HN-O42
MO-04-310-HN-412
MO-04-310-HN-442
MO-04-310-HN-O12
MO-04-310-HN-O42
AIRTEC爱尔泰克二位五通电磁阀
M-04-510-HN-412
M-04-510-HN-442
M-04-510-HN-O12
M-04-510-HN-O42
M-04-511-HN-412
M-04-511-HN-442
M-04-511-HN-O12
M-04-511-HN-O42
M-04-520-HN-412
M-04-520-HN-442
M-04-520-HN-O12
M-04-520-HN-O42
AIRTEC爱尔泰克三位五通电磁阀
M-04-530-HN-412
M-04-530-HN-442
M-04-530-HN-O12
M-04-530-HN-O42
M-04-533-HN-412
M-04-533-HN-442
M-04-533-HN-O12
M-04-533-HN-O42
AIRTEC气动电磁阀维修包
R-281-10
R-281-3
R-281-5
R-281-8
R-281-W
R-283-10
R-283-12
R-283-2
R-283-3
R-283-4
R-283-5
R-283-6
R-283-V
AIRTEC 2x二位三通电磁阀
BM-01-310/2-HNR-432
BM-01-310/2-HNR-462
BM-01-310/2-HNT-432
BM-01-310/2-HNT-462
BM-01-312/2-HNR-432
BM-01-312/2-HNR-462
BM-01-312/2-HNT-432
BM-01-312/2-HNT-462
BM-01-314/2-HNR-432
BM-01-314/2-HNR-462
BM-01-314/2-HNT-432
BM-01-314/2-HNT-462
AIRTEC二位三通电磁阀
BM-01-310-HNR-432
BM-01-310-HNR-462
BM-01-310-HNT-432
BM-01-310-HNT-462
BM-01-312-HNR-432
BM-01-312-HNR-462
BM-01-312-HNT-432
BM-01-312-HNT-462
AIRTEC二位五通电磁阀
BM-01-510-HNR-432
BM-01-510-HNR-462
BM-01-510-HNT-432
BM-01-510-HNT-462
BM-01-511-HNR-432
BM-01-511-HNR-462
BM-01-511-HNT-432
BM-01-511-HNT-462
BM-01-520-HNR-432
BM-01-520-HNR-462
BM-01-520-HNT-432
BM-01-520-HNT-462
AIRTEC三位五通电磁阀
BM-01-530-HNR-432
BM-01-530-HNR-462
BM-01-530-HNT-432
BM-01-530-HNT-462
BM-01-533-HNR-432
BM-01-533-HNR-462
BM-01-533-HNT-432
BM-01-533-HNT-462
BM-01-534-HNR-432
BM-01-534-HNR-462
BM-01-534-HNT-432
BM-01-534-HNT-462
爱尔泰克二位五通电磁阀
BME-01-511-HNR-432
BME-01-511-HNR-462
BME-01-511-HNT-432
BME-01-511-HNT-462
BME-01-520-HNR-432
BME-01-520-HNR-462
BME-01-520-HNT-432
BME-01-520-HNT-462
爱尔泰克三位五通电磁阀
BME-01-530-HNR-432
BME-01-530-HNR-462
BME-01-530-HNT-432
BME-01-530-HNT-462
BME-01-533-HNR-432
BME-01-533-HNR-462
BME-01-533-HNT-432
BME-01-533-HNT-462
BME-01-534-HNR-432
BME-01-534-HNR-462
BME-01-534-HNT-432
BME-01-534-HNT-462
AIRTEC爱尔泰克电磁阀底板
RF-01-AB/02
RF-01-AB/03
RF-01-AB/04
RF-01-AB/05
RF-01-AB/06
RF-01-AB/07
RF-01-AB/08
RF-01-AB/09
RF-01-AB/10
RF-01-AB/11
RF-01-AB/12
RF-01-AD/02
RF-01-AD/03
RF-01-AD/04
RF-01-AD/05
RF-01-AD/06
RF-01-AD/07
RF-01-AD/08
RF-01-AD/09
RF-01-AD/10
RF-01-AD/11
RF-01-AD/12
RF-01-CD/02
RF-01-CD/03
RF-01-CD/04
RF-01-CD/05
RF-01-CD/06
RF-01-CD/07
RF-01-CD/08
RF-01-CD/09
RF-01-CD/10
RF-01-CD/11
RF-01-CD/12
RF-01-EA
RF-01-EB
RF-01-EC
RF-01-ED
RF-01-PE
RF-01-V
RF-01-Z
AIRTEC二位三通电磁阀
M-05-310-HN-412
M-05-310-HN-442
M-05-310-HN-O12
M-05-310-HN-O42
M-05-311-HN-412
M-05-311-HN-442
M-05-311-HN-O12
M-05-311-HN-O42
M-05-320-HN-412
M-05-320-HN-442
M-05-320-HN-O12
M-05-320-HN-O42
ME-05-311-HN-412
ME-05-311-HN-442
ME-05-311-HN-O12
ME-05-311-HN-O42
ME-05-312-HN-412
ME-05-312-HN-442
ME-05-312-HN-O12
ME-05-312-HN-O42
ME-05-320-HN-412
ME-05-320-HN-442
ME-05-320-HN-O12
ME-05-320-HN-O42
MO-05-310-HN-412
MO-05-310-HN-442
MO-05-310-HN-O12
MO-05-310-HN-O42
MO-05-311-HN-412
MO-05-311-HN-442
MO-05-311-HN-O12
MO-05-311-HN-O42
AIRTEC二位五通电磁阀
M-05-510-HN-412
M-05-510-HN-442
M-05-510-HN-O12
M-05-510-HN-O42
M-05-511-HN-412
M-05-511-HN-442
M-05-511-HN-O12
M-05-511-HN-O42
M-05-520-HN-412
M-05-520-HN-442
M-05-520-HN-O12
M-05-520-HN-O42
AIRTEC三位五通电磁阀
M-05-530-HN-412
M-05-530-HN-442
M-05-530-HN-O12
M-05-530-HN-O42
M-05-533-HN-412
M-05-533-HN-442
M-05-533-HN-O12
M-05-533-HN-O42
M-05-534-HN-412
M-05-534-HN-442
M-05-534-HN-O12
M-05-534-HN-O42
爱尔泰克二位五通电磁阀
ME-05-511-HN-412
ME-05-511-HN-412-Q
ME-05-511-HN-442
ME-05-511-HN-442-Q
ME-05-511-HN-O12
ME-05-511-HN-O12-Q
ME-05-511-HN-O42
ME-05-511-HN-O42-Q
ME-05-520-HN-412
ME-05-520-HN-412-Q
ME-05-520-HN-442
E-05-520-HN-442-Q
ME-05-520-HN-O12
ME-05-520-HN-O12-Q
ME-05-520-HN-O42
ME-05-520-HN-O42-Q
来源:上海韦米机电设备有限公司

      

为了节省您的时间,可加QQ询价

询价单请发传真或邮件,方便快捷!

-----------------------------------------

液压组Hydraulic:           

电话Tel:+86-021-61116911  

Mobile:+86-13524122975

E-mail: 1572831683@qq.com

 

电话Tel:+86-021-61314912 

Mobile:+86-13501803745 (微信号)

E-mail: 361931277@qq.com 

-----------------------------------------

气动组Pneumatic:         

电话Tel:+86-021-61116913

Mobile:+86-13524123009 (微信号)

E-mail: 2896079243@qq.com

 

电话Tel:+86-021-51334670-803  

Mobile:+86-13524123373 (微信号)  

E-mail: 1954814697@qq.com  

-----------------------------------------

工控组Automation:     

电话Tel:+86-021-61116812

Mobile:+86-13524125780

E-mail: 1875691081@qq.com 

-----------------------------------------

技术咨询 Consultant :   

电话Tel:+86-021-61116912

Mobile:+86-13524122975 

E-mail: 416637437@qq.com 

-----------------------------------------

联系人Atten雷   成

Mobile:+86-15900772031 

----------------------------------------- 

传真Fax:+86-021-51334670-808

E-mail: fred@wei-mi.com

地址:上海市浦东新区金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼907室

----------------------------------------- 


[提 示
]

      因工业液压、自动化各进口品牌

备件型号繁多,欧美进口件价格时常

变化因此很难准确标出实时价格,请

以业务代表实时报价单或合同价格为

准!给您带来不便敬请谅解!

在线客服

在线时间

周一至周五
8:30-18:00

周六至周日
9:00-12:00